Predbežný program


6.9.2017

15:00 - 15:30 Registrácia a občerstvenie (Hotel Kormorán, Šamorín)

15:30 - 18:00 Leaklog, prednáša Michal Tomlein (Hotel Kormorán, Šamorín Zlatý salónik)

17:00 - 18:00 Kontrola citlivosti detektorov, Ladislav Nagy (Hotel Kormorán, Šamorín)

18:00 - 19:30 Prehliadka Xbionic a spoločné foto (Xbionic - nerezový kôň)

19:30 - 19:30 Spoločné foto (Nerezový kôň)

19:45 - 23:00 Spoločenský večer s kúzelníkom, hudbou a tancom (Hotel Kormorán, Šamorín)


7.9.2017

07:00 - 09:00 Raňajky (Hotel Kormorán, Šamorín a Xbionic s možnosťou plávania)

09:00 - 10:30 Prednášky o bezpečnosti a uvádzaní do prevádzky vedú Peter Pribula, Jozef Löffler, Milan Ondrejmiška (Hotel Kormorán, Šamorín)

Uvádzanie Chladiacích Zariadeni Do Prevádzky A Ich Prevádzka
Igor Zvodár, Ing.
Prezentujúci: Igor Zvodár, Ing.
tlakové nádoby v chladiacich zariadeniach
Martin Ftáček, Ing.
Prezentujúci: Martin Ftáček, Ing.
Bezpečnosť technických zariadení, ktoré pracujú v priestore s nebezpečenstvom výbuchu
Ján Vencel, Ing.
Prezentujúci: Ján Vencel, Ing.
Bezpečnosť technických zariadení s nebezpečenstvom výbuchu.
Zdenek Kinšt, Ing.
Prezentujúci: Zdenek Kinšt, Ing.
Komplexné elektronické riešenie pre kontroly a skúšky VTZ plynových a tlakových
Juraj Bezděk, Ing.
Prezentujúci: Juraj Bezděk, Ing.

10:30 - 11:00 Káva (Hotel Kormorán, Šamorín)

11:30 - 6.9.2017 13:00 Prednášky o nakladaní s nebezpečnými chladivami vedú Jozef Löffler, Ľubomír Maník (Hotel Kormorán, Šamorín)

Systémová bezpečnosť. Garantujú súčasné povinné kontroly bezpečnosť systému prevádzkovateľovi ?
Jozef Löffler
Prezentujúci: Jozef Löffler
Najčastejšie nedostatky pri uvádzaní a v prevádzke chladiacich okruhov z pohľadu bezpečnosti
Maroš Ikrényi, Ing.
Prezentujúci: Maroš Ikrényi, Ing.
Nakladanie a bezpečnosť s chladivom amoniak
Ľubomír Maník, Ing.
Prezentujúci: Ľubomír Maník, Ing.
Analýza rizík vyplývajúcich z používania HC chladív v chladiacich systémoch
Libor Novák, Ing.
Prezentujúci: Libor Novák, Ing.
Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov (KTNDP) - Manipulácia, skladovanie a preprava
Ľuboš Matejčík, Ing.
Prezentujúci: Ľuboš Matejčík, Ing.

13:00 - 14:00 Obed (Hotel Kormorán, Šamorín)

14:15 - 15:00 Loď do galérie Danubiana (Prístavisko Šamorín a galéria Danubiana)

15:30 - 16:30 Danubiana - Bratislavský hrad (Autobus so sprievodcom)

16:45 - 18:00 Prehliadka Bratislavského hradu (Bratislavský hrad)

19:00 - 21:45 Spoločenský večer s laser show (Hradná vináreň)

21:45 - 23:00 Bratislavský hrad - Šamorín (Autobus)


8.9.2017

07:00 - 08:30 Raňajky (Hotel Kormorán, Šamorín a Xbionic s možnosťou plávania)

08:30 - 10:30 Efektívnosť, bezpečnosť a firemné prezentácie vedú Jozef Löffler, Vladimír Orovnický (Hotel Kormorán, Šamorín)

Energetické kontroly klimatizačných systémov . Akú prinášajú hodnotu za peniaze prevádzkovateľovi ?
Jozef Löffler
Prezentujúci: Jozef Löffler
Anylýza výsledkov z kontrol klimatizačných systémov podľa zákona
Ivan Knapko
Prezentujúci: Ivan Knapko
Záludnosti náhrady chladiva R404A
Zdeněk Čejka
Prezentujúci: Zdeněk Čejka
STN EN 378: nepriame chladenie s propánom v supermarketoch a alternatívne riadenie rizík
Peter Tomlein, Doc. Ing.CSc.
Prezentujúci: Peter Tomlein, Doc. Ing.CSc.
CDESK - Organizovaná práca prináša zisk ( IT podpora a riadenie servisných pracovníkov)
Milan Jakabšic , ing., Miroslav Jombík, Ing.
Prezentujúci: Milan Jakabšic , ing.

10:30 - 11:00 Káva (Hotel Kormorán, Šamorín)

11:00 - 12:30 Servisná sekcia vedú Ladislav Nagy, Jaroslav Zöldfay (Hotel Kormorán, Šamorín)

Nový rad Sky Air jednotiek s chladivom R32
Juraj Vidan, Ing
Prezentujúci: Juraj Vidan, Ing
Stacionárny monitoring únikov chladiva
Ján Jankeje
Prezentujúci: Ján Jankeje
Servisné zabezpečenie v súčasných podmienkách
Jaroslav Zöldfay
Prezentujúci: Jaroslav Zöldfay
Chladivá S Nízkym Gwp Pre Menšie Komerčné Zariadenia
Peter Buksar
Prezentujúci: Peter Buksar
Skúsenosti s náhradami chladiva R404A
Ladislav Nagy, Peter Tomlein
Prezentujúci: Ladislav Nagy
Syntetické chladivá pre obchodné chladenie
Pawel Wisnik, Master degree
Prezentujúci: Pawel Wisnik, Master degree
Súčasný stav duálneho vzdelávania na Slovensku a jeho realizácia na SOŠ technickej v Zlatých Moravciach
Róbert Pallya, Mgr.
Prezentujúci: Róbert Pallya, Mgr.

12:30 - 13:00 Tombola a záver konferencie (Hotel Kormorán, Šamorín)

13:00 - 14:00 Obed (Hotel Kormorán, Šamorín)