Správy 2/2022

Staršie vydania

Coneco, Rácioenergia
GremiKlima, Haier
Obsah – pripravujeme - ponuka školení, voľby do predstavenstva
28. valné zhromaždenie
Kandidátka do predstavenstva Zväzu
Príhovor prezidenta: Turbulencie na trhu
Program 28. valného zhromaždenia
Zväz na Rácioenergii
Webová verzia progranu Leaklog
Z predstavenstva Zväzu
Oceníme zhodnotenie chladív
Vyhodnotenie a návrh uznesení
Účet za rok 2021 a plán na rok 2022
Späť ku chladivám 60-30-15
Vo Fivingu o tepelných čerpadlách – Vesna rekuperácia s TČ
Sinop
Energia z obnoviteľných zdrojov pri chladení
Klimamarket výmenníky tepla
Schecco online summit ATMO 2021
Konferencii o vykurovaní dominovali plynári
Sauermann o odvode kondenzátu
Alfaco informuje 251, 252
ElektroKlima RK
GREE
Danfoss
TeploZima

Správy 2/2022

4.3.2022, SZ CHKT