Správy 1/2022

Staršie vydania

CS Mtrade
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení, voľby 2022
Kandidátka do predstavenstva Zväzu
Obzrime sa za rokom 2021
Porada k tepelným čerpadlám v spoločnosti Fiving
Z predstavenstva
Príprava Euroskilla 2021 v Grazi
Boli sme na Euroskills v Grazi
Výroba výmenníkov a odlučovača kvapaliny
Záverečná ceremónia Euroskills v Grazi
Vetracia a klimatizačné zariadenie Vesna
Regenerácia a recyklácia chladív – znovu obchodovateľné chladivá
Ponuka na inzercie
Výzva na ocenenie výrobkov, technológií a servisu 27 Úspešná obhajoba Ing. Dominika Štrbu na SjF STU Bratislava
Obsahy časopisu Správy 1-8/2021 36 Štúdie, preklady noriem, inzercie 2021
Obsahy zborníkov 2021
Záznam z V.Z. SR CO CHKT. 11 rokov činnosti Správnej rady
Alfaco informuje 249
Alfaco informuje 250
TeploZima
Sinop Alfa
Fiving

Správy 1/2022

6.1.2022, SZ CHKT