Správy 8/2021

TeploZima
Sinop
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Voľby do predstavenstva Zväzu
Porada k podpore tepelných čerpadiel, ETS 2 a Fit for 55
Konferencia – alternatívne chladivá a alternatívne technológie
Prednášatelia a ocenenia na 16. servisnej konferencii
Texty piesní o chladiaroch od skupiny Drišľak
Výstava a kontrola detektorov na konferencii
Zo zasadnutia SV IIR
Porada k tepelným čerpadlám k dotáciám cez SAŽP
Porada k normám požiarnej bezpečnosti s horľavými chladivami
Preteky motokáry Svit Tatry
Prípravok na zisťovanie mechanickej poruchy EEV
GREE klimatizačná a tepelná technika 24 Register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú F plyny
Slovklima a DTN 26 Trojitý rotačný kompresorový systém
Modifikácie základného kurzu na chladivá
Ako definovať obnoviteľné chladenie
Schecco online na septembrovom ATMO summite o vývoji 60-30-15
Sauermann a Alfaco informujú o odvode kondenzátu a TEV
I.T.-servis – konzoly pre split klimatizácií

Balík „Fit for 55“ má priniesť rast počtu inštalácií tepelných čerpadiel

Balík „Fit for 55“ má priniesť rast počtu inštalácií tepelných čerpadiel

Emisie skleníkových plynov v EÚ sa za 30 rokov od roku 1990 znížili o 24 %. Ďalší pokles o 31 % má nastať v priebehu deviatich rokov uplatňovaním zelených riešení a to aj vo vykurovaní a chladení.

Slovensko si vo svojom integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne stanovilo podiel OZE na konečnej spotrebe energie v roku 2030 vo výške 19,2 % čo približne zodpovedá aj sektoru...

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

VekMenoVekMenoVekMeno
      
80Jozef Domanický st.50Juraj Ondák40Marián Stolárik
70Ivan Holec st.50Ondrej Ondák40Ladislav Šivár
70Florián Valenčin50Daniel Onufer40Igor Šoltés
70Štefan Fulerčík50Tibor Pintér40Miroslav Tadiaľ
70Jaroslav Zöldfay, Bc.50Josef Raška40Ladislav Tomčík
70Jozef Domanický st.50Slavomír Rau40Robert Urban, Ing.
70Pavol Žucha50Evgeny Sarychev40Mojmír Václav
60Miloš Babula, Ing.50Peter...

Chladivo R473A ako možná náhrada za chladivo R23

Chladivo R473A ako možná náhrada za chladivo R23

Náhrada za chladivo R23 sa stále hľadá. Najnovšie sa objavilo chladivo R473A, s ktorým sa dá ísť na nižšie výparné teploty ako s chladivom R744.

Trojný bod -56oC je aplikačným limitom pre chladivo R744 v oblasti nízkych teplôt smerom nadol. Chladivo R744 tak nie je vhodné pre nízkoteplotné mraziarne. Používa sa chladivo R23 pre nízkoteplotné mraziarne (skladovanie pri nízkych teplotách, od -60 ° C do -70 ° C....

HFO chladivo R1234ze sa môže meniť na R23!

HFO chladivo R1234ze sa môže meniť na R23!

Bude treba zmeniť GWP?

60-30-15

            Už dávnejšie sa nechali počuť viacerí odborníci s teóriou, že pokiaľ používanie CFC a HCFC chladív trvalo 60 rokov (1930-1990), kým sa prišlo na to, že ohrozujú ozónovú vrstvu Zeme a musia sa vylúčiť z používania, tak HFC chladivá, ktoré sa začali používať od r. 1990, sa v roku 2020 po 30 rokoch  začali vylučovať z používania pre skleníkový efekt. Existujú už...

Ing. Milan Kozický jeden zo zakladateľov Zväzu má 60 rokov

Ing. Milan Kozický jeden zo zakladateľov Zväzu

Má 60 rokov

Odchovanec Calexu, sa po zmenách v rokoch 1990-1993 dal na podnikanie a svoje vedomosti, ktoré nadobudol na ČVÚT v Prahe a v Calexe n.p. Zlaté Moravce využil najmä v oblasti predaja a servisu prepravného chladenia od fy Carrier Transicold. To, že podnikať vedel, zistili aj na centrále fy Carrier a stal sa obchodným riaditeľom pre východnú Európu. Neľahkú úlohu vyžadujúcu si veľa cestovania, študovania,...

Ministerstvo dopravy a výstavby navrhlo znížiť požiadavky na ECB

Ministerstvo dopravy a výstavby navrhlo znížiť požiadavky na ECB

v rámci energetickej hospodárnosti budov

MDVaRR navrhuje zmeniť vyhlášku o EHB tak, že zmäkčuje hranice triedy A0, čo je krok späť. Dôvodom sú najmä problémy pri kolaudáciách RD s fiktívnymi krbmi, rekuperáciami ap. Odvoláva sa pritom na normu EN ISO 52003-1, ktorá umožňuje určité rozpätie hraníc energetických tried. Zmäkčenie je síce v danom rozpätí triedy A0, ale zhoršuje pozíciu...

Odkaz GreenCool – minimalizujme tvorbu TFA

Odkaz GreenCool – minimalizujme tvorbu TFA

Chlaďme udržateľne! Chlaďme prírodne!

Udržme chladenie! 

 

Popis TFA Trifluóracetát vznikajúceho z HFO podľa wikipédie

Kyselina trifluóroctová sa vyskytuje prirodzene vyskytuje v životnom prostredí. V morskej vode je koncentrácia asi 200 ng na liter. V životnom prostredí sa však okrem iného formuje aj fotooxidáciou bežne používaného chladiva 1,1,1,2-tetrafluóretánu R134a. Okrem toho sa tvorí ako produkt atmosférickej...

Perspektíva domáceho chladenia

Perspektíva domáceho chladenia

Preteky v úsporách energie sú limitované

Namiesto indexu energie – index udržateľnosti

            Zaujímavé úvahy predstavil Dr. Riichard Furberg s fy Miele zo Švédska na IIR webinári 3.6.2021 k perspektívam vývoja domáceho chladenia. Poukázal na možnosti vývoja komponentov z pohľadu úspor energie a zodpovedajúco aj úsporám emisií CO2 vo vzťahu ku ekonomike takýchto opatrení. Zlepšenia prezentoval na:

  1. Konfigurácii chladničky,...

R32 v ohrození

R32 v ohrození

IPCC zvýšilo GWP chladiva R32

R32 je dôležité ako jednozložkové chladivo i ako zložka zmesí chladív

Chladivo R32 zaradené v norme STN EN 378-1 v bezpečnostnej skupine A2L je vo veľkých problémoch. Jedno z najpoužívanejších chladív v chladiacich okruhoch má hodnotu GWP revidovanú podľa najnovšej hodnotiacej správou IPCC smerom nahor zo 675 na 771 kg CO2. 

R32 je najpoužívanejšie chladivo

Používa sa ako jednozložkové v rozdelenej klimatizácii,...

RIEŠENIE PROBLEMATIKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PRI SKLADOVANÍ A APLIKÁCII NOVÝCH CHLADÍV

RIEŠENIE PROBLEMATIKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

PRI SKLADOVANÍ A APLIKÁCII NOVÝCH CHLADÍV

Ing. Kandráč Ján, CSc., RISK CONSULT s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava,jan.kandrac@riskconsult.sk

ABSTRAKT

         Nové chladivá R32, R1234yf, R454A,B,C, R452B a tiež ďalšie akceptovateľné náhrady F-plynov, horľavosť nových chladív a jej dopady na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a zariadení, GWP verzus horľavosť,  triedenie chladív  podľa horľavosti A1-A3 verzus...

STN EN 378 -1 verzus vyhláška 94/2004 verzia 225/2012 Z.z.

STNEN 378 -1 verzus vyhláška 94/2004 verzia 225/2012 Z.z.

Keďže STN EN 378 -1 nie je harmonizovanou normou slovenská vyhláška ju nemusí rešpektovať. To znamená pri požiarnej bezpečnosti stavieb sa uprednostní znenie vyhlášky. Zatiaľ rozdiely sme našli v prípade:

  • zhromažďovacích priestorov 4 osoby/m2 a viac ako 200 osôb a 
  • únikových ciest

ktoré norma STN EN 378-1 priamo neuvádza. Ak sa takýmto priestorom nedá vyhnúť, potom pre tieto priestory platí, že sa v nich...

Vývoj počtu registrovaných odborníkov a členov Zväzu

Vývoj počtu registrovaných odborníkov a členov Zväzu

V rokoch 2015 až 2021

Dobrá správa je, že pribúdajú mladí odborníci

Z grafov v rokoch 2015 až 2021 je vidieť, že sa nám výrazne zvyšujú počty registrovaných odborníkov mladších ako 40 rokov a to najmä vo veku 37 rokov. Platné osvedčenie si chladiari udržujú až do veku 70 rokov.

Rozloženie vekovej štruktúry členov Zväzu jev podstate stabilné, čo je spôsobené zrejme tým, že firmy si chladiari zakladajú...