Správy 2/2021

Linde
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme - ponuka školení, podujatí
Sme členmi platformy: Budovy pre budúcnosť
27. valné zhromaždenie online - videokonferencia
Web Leaklog 10. apríla
Oceníme zhodnotenie chladiva
Z predstavenstva, vyhodnotenie, návrh uznesení, účet 2020, plán
Vývoj cien chladív podľa Okorecherche
Jubilant Bc. Jaroslav Zoldfay
Skúšky podľa Nar. 2015/2067/EÚ sú online
Tvorí sa plán obnovy – tepelné čerpadlá sú v ňom integrované
Kovoslužba
10. IIR konferencia o kompresoroch a chladivách bola online
LEnergy kondenzačné jednotky a chladiace veže
Prezenčné skúšky na kategóriu I a II september 2020
Virtuálne školenie a skúšky na kategóriu I a II november 2020
GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP
Horľavosť, limity náplní, silné, slabé stránky, R404A a jeho alternatívne chladivá v obchodnom chladení
GIZ kvalifikačná schéma znalosti, zručnosti na báze Nar. 2015/2067
Alfaco informuje č. 240, Alfaco
KlimaMarket
TeploZima

10. konferencia IIR o kompresoroch online

 

10. KONFERENCIA IIR O KOMPRESOROCH ONLINE 13. JANUÁRA 2021

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., tajomník konferencie, tajomník SZ CHKT 

Od roku 1995 sa na Slovensku uskutočnilo už 10 konferencií o kompresoroch. Slovensko zahájilo výrobu kompresorov v roku 1949. Doposiaľ je to 71 rokov. Výroba sa začala v spoločnostiach Maneta a Calex. Neskôr prišli spoločnosti Samsung, Danfoss a v súčasnosti spoločnosti Secop Compressors a Embraco Nidec. 

Slovensko je jedným z najväčších...

10. konferencia IIR o kompresoroch online - Ako to fungovalo?

Ako to fungovalo?

Cez lobby sa účastníci dostali cez sekcie k jednotlivým prednáškam, ku otázkam cez slido a ku videám:

Konferenciu ovládali Michal a Matúš každý so štyrmi počítačmi. Počas konferencie nenastal ani jeden problém s pripojením. Spoľahlivo sa dalo pohybovať medzi jednotlivými 12 sekciami,

celkom 50 prednáškami, dávať otázky cez slido.

 

Impozantný počet videní celkom 800

Je vynikajúcim výsledkom, ktorý nás výborne reprezentuje na celom svete....

Abstract proceedings

Abstract proceedings from the IIR Conference on Compressors and Refrigerants 2021 are available for download here.

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 3.Q. 2020 – zverejnený v januári

Ceny chladív podľa Öko-Recherche 

Posledný prieskum za 3.Q. 2020 – zverejnený v januári

71 spoločností z jedenástich členských štátov EÚ (hlavné z Francúzska, Nemecka, Talianska a Poľska) v dodávateľskom reťazci 3 výrobcovia plynu, 13 distribútori chladív, 27 OEM, 25 servisných spoločností, 1 koncový užívateľ a 2 ďalšie spoločnosti nahlásili nákupné a / alebo predajné ceny HFC a alternatívnych chladív s nízkym GWP. Spoločnosti neoznamujú ceny za...

EPREL – EKODIZAJ – ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

EPREL – EKODIZAJ – ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Zo seminára 4.2.2021 SIEA

Viac na www.energetickestitkovanie.sk

Viete že od 1.marca sa vybrané spotrebiče preštítkujú, stratia sa znamienka ++ a výrobky budú rozdelené do kategórií A-G, s tým, že kategória A ostane neobsadená? Triedy A+, ++, +++ sa už nebudú používať. Stupnica A-G sa bude pravidelne aktualizovať.

Zmeny štítkov sa zatiaľ netýkajú tepelných čerpadiel. Z chladiacej techniky sa zmeny v štítkovaní týkajú...

GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP - 3.časť

R404A a jeho alternatívne chladivá pre obchodné chladenie

V tabuľke sú chladivá A2L a A3