Správy 7/2020

Staršie vydania

CS-MTrade SK
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme
Blahoželáme jubilantom
Eurovent- Vetranie kľúčom ku zabráneniu šírenia koronového vírusu
EK uverejnila postup hodnotenia nariadenia o F plynoch
Konferencia 14. januára 2020 na STU strojnícka fakulta v Bratislave
Primaciálny palác, Afrodité, Bratislavská reštaurácia. Messerschmidt
Bratislavská kaviareň s bustami od sochára Messerschmidta
Jedinečná možnosť navštíviť strojnícku fakultu a poznať jej možnosti
O požiarnej bezpečnosti s horľavými chladivami
Zoznam abstraktov na IIR konferenciu Compressors 13-15.1.2021
Chillventa
Zberač chladiva a podchladenie
Konferencie IIR a servisná 13.-15.1.2021 na STU v Bratislave
Elektrizujúca budúcnosť s tepelnými čerpadlami
Tepelné čerpadlá spolupracujú s fotovoltikou
Udržanie výparnej teploty v sušičkách vzduchu
ABC a grafické otázky pre šikovného chladiara
Ponúkame základný kurz na prácu s chladivami
EHPA porady online
Alfaco informuje 237
LEnergy TeploZima