Správy 7/2020

CS-MTrade SK
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme
Blahoželáme jubilantom
Eurovent- Vetranie kľúčom ku zabráneniu šírenia koronového vírusu
EK uverejnila postup hodnotenia nariadenia o F plynoch
Konferencia 14. januára 2020 na STU strojnícka fakulta v Bratislave
Primaciálny palác, Afrodité, Bratislavská reštaurácia. Messerschmidt
Bratislavská kaviareň s bustami od sochára Messerschmidta
Jedinečná možnosť navštíviť strojnícku fakultu a poznať jej možnosti
O požiarnej bezpečnosti s horľavými chladivami
Zoznam abstraktov na IIR konferenciu Compressors 13-15.1.2021
Chillventa
Zberač chladiva a podchladenie
Konferencie IIR a servisná 13.-15.1.2021 na STU v Bratislave
Elektrizujúca budúcnosť s tepelnými čerpadlami
Tepelné čerpadlá spolupracujú s fotovoltikou
Udržanie výparnej teploty v sušičkách vzduchu
ABC a grafické otázky pre šikovného chladiara
Ponúkame základný kurz na prácu s chladivami
EHPA porady online
Alfaco informuje 237
LEnergy TeploZima

ABC otázky pre šikovného chladiara

ABC otázky pre šikovného chlaiara

Test abc

 

  1. Mesačná a hodinová metóda vypočítajú potrebu tepla a následne spotrebu energie tepelnými čerpadlami na vykurovanie pre budovu nasledovne:

 

  1. Potreba tepla na vykurovanie vypočítaná mesačnou metódou je nižšia ako potreba tepla vypočítaná hodinovou metódou, pretože nezohľadňuje nižšie nočné teploty a  vypočítaná spotreba energie na vykurovanie je tiež nižšia pretože na jej výpočet používa SPF (faktor...

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 1.Q. 2020 – zverejnený v júni

Ceny chladív podľa Öko-Recherche 

Posledný prieskum za 1.Q. 2020 – zverejnený v júni

72 spoločností z jedenástich členských štátov EÚ (hlavné z Francúzska, Nemecka, Talianska a Poľska) v dodávateľskom reťazci 3 výrobcovia plynu, 10 distribútori chladív, 255 OEM, 31 servisných spoločností, 1 koncový užívateľ a 2 ďalšie spoločnosti nahlásili nákupné a / alebo predajné ceny HFC a alternatívnych chladív s nízkym GWP. Spoločnosti neoznamujú ceny za...

Chillventa 2020 preložená na rok 2022

Chillventa 2020 zrušená preložená na rok 2022

Presunutá na 

Norimberg 11-13.október, rok 2022

 

 

Inovácie a trendy v oblasti energetickej účinnosti – tepelné čerpadlá - sektor chladenia

Chillventa je základným kameňom medzinárodnej komunity v oblasti chladenia, klimatizácie, vetrania a tepelných čerpadiel. Chillventa si chce zachovať svoj charakter poprednej svetovej výstavy chladiarenskej techniky. V súvislosti s pandémiou Covid-19, obmedzeniami cestovania a súčasnou...

Inštrukcie pre autorov prezentujúcich svoje príspevky

Konferencia

CHLADIACE OKRUHY, CHLADIVÁ, KOMPONENTY

INŠTRUKCIE PRE AUTOROV

PREZENTUJÚCICH SVOJE PRÍSPEVKY

(Čítajte, prosím pozorne a dodržujte inštrukcie)

  1. Príspevok musí byť prezentovaný v jazyku slovenskom alebo českom. 
  2. Dostavte sa, prosím aspoň 15 minút pred začiatkom rokovania v sekcii na tzv. Pre-sekciové stretnutie s predsedom Vašej sekcie. Pripravte si svoje materiály a technické prostriedky (notebook, kľúč/CD-ROM, svetelné pero, mikrofón, video, fólie, a pod.)...

Leaklog má 12 rokov

Leaklog má 12 rokov

Od počítačov po mobily a tablety

 

Je tomu 12 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie i prevádzkovateľov a podobne.

 

 

Viac...