Správy 6/2020

TeploZima
Lenergy
Obsah - pripravujeme - ponuka školení
Zelená revitalizácia pre reštart Európy
Energetické trendy – 3D zmeny
Dekarbonizácia Európy vodíkovou ekonomikou
Tepelné čerpadlá verzus zelený plyn
Vodík musí byť zelený HVDT verzus Zortström
Ceny chladív za 1. Q 2020
Tepelné čerpadlá s vrstvenými zásobníkmi
Dva výmenníky a dva zásobníky pre rôzne teploty
Chillventa 2020 zrušená, preložená na rok 2022
Projekt Real Alternatives skončil
IIR konferencia 13.-15.1.2021
SZ CHKT konferencia 13.-15.1.2021
O úniku chladiva
Leaklog má 12 rokov
Nahradíme Vašu klimatizáciu
Vibračná diagnostika nestačí – izolačný odpor a odpor vinutí
Otázky pre šikovného chladiara abc/grafik
Alfaco informuje
Elektro Klima
Sinop Alfa
Powering

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

Videokonferenciou 9. a 15. júna 2020 

Videokonferencie odborníkov na inštaláciu tepelných čerpadiel opäť priniesli zaujímavé diskusie a poznatky, ktoré sa snažíme zovšeobecňovať. Diskusie sú organizované cez videohovory a sú zároveň predpokladom ku obnoveniu platnosti osvedčenia na ďalších päť rokov.

 

Tepelné čerpadlá s vrstvenými zásobníkmi

V časopisoch Správy 5 a 6/2020 sú články o stratifikačných...

Máj mesiac zasadnutí európskych zväzov

Máj mesiac zasadnutí európskych zväzov

Ako obvykle v máji sa konali valné zhromaždenia európskych zväzov AREA, EHPA, ktorých je náš Zväz členom. Tentokrát sa konali online. Napriek tomu AREA s 25 členmi mala 100 % účasť a EHPA so 135 členmi 63 % účasť.

 

Obe organizácie budúcnosť nášho remesla vidia pozitívne

Vykurovanie a chladenie bolo zaradené Európskou komisiou medzi kritickú infraštruktúru. To znamená činnosti, ktoré musia byť zabezpečené aj v čase...

MECHANICKÉ ČISTENIE A DEZINFEKCIA VETRACÍCH SYSTÉMOV A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

MECHANICKÉ ČISTENIE A DEZINFEKCIA VETRACÍCH

SYSTÉMOV A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Podľa Najklima upravil PT

 

Vzduchotechnika a ventilačný systém inštalovaný v budovách, priemyselných a výrobných halách, reštauráciách, obchodných centrách, zdravotných zariadeniach, wellnesoch, administratívnych budovách a športových centrách bez možnosti priameho vetrania je určený, aby zaisťoval tepelnú pohodu, odvádzal škodlivé látky a často je jediný zdroj prívodu...

MOŽNÉ ŠÍRENIE SA OCHORENIA COVID 19 PROSTREDNÍCTVOM KLIMATIZÁCIE

MOŽNÉ ŠÍRENIE SA OCHORENIA COVID 19 PROSTREDNÍCTVOM KLIMATIZÁCIE 

Ing. Vladimír Orovnický, Daikin CE, s.r.o., Bratislava

 

Je zaujímavé ako sa pohľad na vzduch v poslednom období mení a obavy z toho, čoho sa nadýchneme, v akých priestoroch rozhodujú o tom, na ktoré miesta sa vyberieme a ktorým sa vyhneme. Preto aj všetky systémy, ktoré nejakým spôsobom upravujú vzduch vzbudzujú v nás obavy. Na otázku či právom alebo neprávom ja určite jednoznačne neodpoviem....

NAJLEPŠIE ŠUDENTSKÉ PRÁCE 1999-2020

NAJLEPŠIE ŠUDENTSKÉ PRÁCE 1999-2020

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.,Slovenský zväz pre chladiacu, klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá, www.szchkt.org

 

Abstrakt

Už od roku 1999 Zväz každoročne oceňuje najlepšie študentské práce. Doteraz bolo vyhodnotených už 24 študentských prác, ktoré sú ocenené a prezentované pred valným zhromaždením Zväzu. 

Vyhodnotené sú najmä práce, ktoré súvisia s problematikou chladenia, mrazenia, klimatizácie a tepelných...

Odvod kondenzátu z vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel

Odvod kondenzátu z vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel

Zo školenia 19. december 2019 

V rámci prezentácií na aktualizačných školeniach sa diskutovali riešenia kondenzačnej vody z výparníka pri odmrazovaní. Značné objemy vody, ak sa správne neodvedú spôsobujú značné problémy. V južných oblastiach Slovenska často postačí správne urobený trativod do hĺbky 70-80 cm. Dôležité je tiež zohľadniť úroveň susedovho pozemku, pretože sa môže stať, že voda bude vytekať na jeho pozemok.