Správy 5/2020

LEnergy
Chillventa
Pripravujeme, ponuka školení
Máj mesiac zasadnutí európskych zväzov
EHPA v kontakte s EÚ politikou
EHPA predstava o meste na obnoviteľnú energiu
Odvod kondenzátu z vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel
Zásobníky so stratifikáciou teplotných vrstiev
AREA jarné zasadnutie videokonferenciou
Blíži sa revízia nariadenia o F plynoch
EPEE a JBCE sa vyjadrujú ku nahradeniu R32 s R290
Novinky v klimatizácii pri prechode z R410A na R32
Sinop Alfa
Najlepšie študentské práce 1999-2020
Slovklima a DTN
Možné šírenie sa ochorenia Covid 19
Otázky a odpovede ohľadom údržby klimatizácie v čase pandémie
Mechanické čistenie a dezinfekcia vzduchovodov
Zastavme šírenie korona vírusu
Vetracie systéme zabezpečujú zdravé prostredie
Konferencie IIR a SZCHKT sa posúvajú na 13.-15.1.2021
Alfaco informuje 235
Elektro Klima, TeploZima
Kovoslužba

AREA jarné zasadnutie videokonferenciou

AREA jarné zasadnutie videokonferenciou

13-15. mája 2020

Zvýraznenie profesie technika chladiacich zariadení

V rámci pracovnej skupiny „ľudské zdroje“ sa preberali možnosti zvýraznenie profesie chladiarenský technik v rámci databázy ESCO (Európska klasifikácia zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní. AREA sa snaží do databázy vniesť upresnenia, doplnenia, ktoré by našu profesiu zvýraznili. Výhodou je, že naša kvalifikácia má aj svoju normu STN EN...

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku súvisiace s ochorením COVID 19

Informácie o servise, montážach a kontrolách úniku 

súvisiace s ochorením COVID 19  sústreďujeme na www.szchkt.org

 

Sme súčasťou kritickej infraštruktúry

Smernica Rady 2008/114/ES definuje kritickú infraštruktúru ako zložku, systém alebo ich časť, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska, a ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné...

Môžu byť tepelné čerpadlá v noci príliš hlučné?

Môžu byť tepelné čerpadlá v noci príliš hlučné?

                                                    

Hlučnosťou sa zaoberal článok Správy 8/2018 https://szchkt.org/a/docs/news, v ktorom bol popísaný akustický výkon meraný v laboratóriu, nezávislý od okolitých podmienok a meranie hlučnosti – akustického tlaku ako miery hlučnosti ovplyvnenej vzdialenosťou a okolitými podmienkami meranej zvukokomerom na určitom mieste. 

 

Akustický výkon versus akustický...

Porada členských asociácií EHPA

Porada členských asociácií EHPA

            Aj porady európskych asociácií prebiehajú videohovormi systémom Gotomeeting. Posledná sa zamerala na štatistiku tepelných čerpadiel, účasť tepelných čerpadiel v NEKP a v dekarbonizačných plánoch. Diskutovalo sa o rôznych podporách tepelných čerpadiel, a školeniach inštalatérov.

 

Byť či nebyť súčasťou kritickej infraštruktúry

Smernica Rady 2008/114/ES definuje kritickú infraštruktúru ako zložku, systém alebo ich...

Princípy elektrického merania teploty

Princípy elektrického merania teploty

https://automatizace.hw.cz/prehled-principu-el-mereni-teploty-1-dil

Snaha o kalibráciu odporových dotykových teplotných snímačov, ktorú sme uviedli v časopise Správy 3/2020 si vyžaduje hlbšie porozumenie meraní teplôt na chladiacom okruhu. Treba zdôrazniť, že sa zaoberáme len meraniami teplôt na chladiacom okruhu a nie meraniami teplôt chladeného tovaru.

Zisťovanie teploty je stále jednou z najčastejších foriem elektrického...

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY

Posledná súťaž bola 5. apríla v roku 2006 v ExpoClube na Inchebe

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., tajomník SZ CHKT

 

Súťaž sme začali v roku 1997 a od roku 2002 sme prizývali české školy SOU Kostelec nad Orlicí a SOU Jílové v Brne. 

Často pri našich súťažiach prebiehala diskusia čo je dôležitejšie – zručnosť,či teoretické vedomosti. 

Počtom možných bodov sme mali znalosti a zručnosti postavené na rovnakú...

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY pokračovanie článku

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY - pokračovanie

 

Ohýbačka na rúrky o priemere 6 mm

Časti ohýbačky

Ohýbačka má niekoľko častí, z ktorých pre ohýbanie v požadovaných rozmeroch je rozhodujúci posuvník s rysmi pre ohyby v rôznych uhloch a s počiatočným bodom buď zprava alebo zľava. Posuvník má odspodu odvaľujúce sa kolečká zatláčajúce rúrku do formovacieho kolieska. Posuvník sa odvaľuje po rúrke pri jej ohýbaní

 

  1. Postup ohýbania –...

Vplyv vlhkosti vzduchu na energetickú efektívnosť chladiaceho okruhu

Vplyv vlhkosti vzduchu

na energetickú efektívnosť chladiaceho okruhu

Najčastejšie sa touto otázkou zaoberáme, pri hodnotení energetickej efektívnosti chladiaceho okruhu s výparnými teplotami okolo nuly a pod nulou a to pri nadnulových vonkajších teplotách vlhkého vzduchu. 

Tejto situácii je vystavený napríklad vzduchový výparník tepelného čerpadla. Do určitej výparnej teploty vlhkosť kondenzuje a pri poklese do mínusových teplôt začne vlhkosť...