Správy 2/2020

Staršie vydania

Coneco-Rácioenergia
Ivan Tárnok - I.T. servis
Pripravujeme valné zhromaždenie Zväzu v ExpoClube,
Zväz na Rácioenergii, lisované spoje, fixné detektory úniku
Školenie Leaklog v Šamoríne, kontroly citlivosti detektorov, vývevy
Oceníme zhodnotenie chladiva, recyklácia chladív
Zasadnutie predstavenstva, kontrola uznesení v.z., návrh rozpočtu
Skúšky na kategóriu I.
Grafická skúška na tablete štandardom Kovoslužba
Prečo podporujeme hodinový krok
KlimaMarket
Projekt Interreg_Geoplasma CE bol ukončený
Nulové alebo takmer nulové domy a tepelné čerpadlá
Aktualizačné školenia o inštaláciách tepelných čerpadiel
Techfórum Nitra s víziami vývoja v klimatizácii
Zákon o odpadoch – zmeny od 1.1. 2020
Usmernenie MŽP vo vzťahu ku evidencii zhodnotených chladív
Ponuka spoločností Arguss a Fecupral
Základný kurz a ceny chladív
Alfaco informuje 232
Sinop Alfa, ElektroKlima, LEnergy