Správy 8/2019

Staršie vydania

TeploZima
Danfoss
Pripravujeme, ponuka školení, kooptácia do predstavenstva
Návrh na doplnenie požiadaviek na ekodizajn
NECP národný energetický a klimatický plán
Papiernička – 6.-8.11. 2019 medzinárodná konferencia Zväzu
Leaklog, kontrola detektorov, horľavé chladivá, výstavka
Prof Staněk, Jozef Vajda, Ľuboš Kostelný, Michel Szatmáry, tombola
Servisná sekcia v Papierničke
Zo zasadnutia SV IIR, skúšky F plyny v Štúrove
Mladý tvorca na AX Nitra, ponuka učebných odborov SOŠ BA
Ciele EÚ a phase down vybraných chladív
Slovklima a DTN
Skúšky na kategóriu I v Šamoríne
Grafická skúška na tablete po prvý krát
35. konferencia HKVSZ
Vízia AREA do roku 2025
NACE kód je pre nás dôležitý
Valné zhromaždenie AREA
Chladivo R290 v klimatizácii
Školenia v Landroveri
Alfaco informuje
Alfaco
Sinop Alfa