Správy 8/2019

TeploZima
Danfoss
Pripravujeme, ponuka školení, kooptácia do predstavenstva
Návrh na doplnenie požiadaviek na ekodizajn
NECP národný energetický a klimatický plán
Papiernička – 6.-8.11. 2019 medzinárodná konferencia Zväzu
Leaklog, kontrola detektorov, horľavé chladivá, výstavka
Prof Staněk, Jozef Vajda, Ľuboš Kostelný, Michel Szatmáry, tombola
Servisná sekcia v Papierničke
Zo zasadnutia SV IIR, skúšky F plyny v Štúrove
Mladý tvorca na AX Nitra, ponuka učebných odborov SOŠ BA
Ciele EÚ a phase down vybraných chladív
Slovklima a DTN
Skúšky na kategóriu I v Šamoríne
Grafická skúška na tablete po prvý krát
35. konferencia HKVSZ
Vízia AREA do roku 2025
NACE kód je pre nás dôležitý
Valné zhromaždenie AREA
Chladivo R290 v klimatizácii
Školenia v Landroveri
Alfaco informuje
Alfaco
Sinop Alfa

Budovy NZEB a tepelné čerpadlá v stavebnicových domoch Concordia univerzita Montreal

Budovy NZEB a tepelné čerpadlá v stavebnicových domoch

Concordia univerzita Montreal

Univerzita nielen vyučuje, ale je zapojená tiež do výskumných projektov, do ktorých pozýva vedcov z celého sveta. V stratégii výskumu sa tiež zameriavajú na budovy:

s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB)

alebo budovy, ktoré poháňajú samé seba, respektíve vyrobia viac energie ako spotrebujú. Majú strategické partnerstvá v EÚ, USA i doma v Kanade.

 

Budovy poháňajú FV...

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

Podľa AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE, preložil Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

V súvislosti s nariadeniami o F plynoch a s postupným vylučovaní HFC chladív z používania, ponuka na HFC chladiva sa skomplikovala, je nižšia, drahšia, zvlášť tých s vyšším GWP.

 

Chladivá sa stali cenným tovarom. Sú významné pre bezpečný a spoľahlivý chod Vášho podnikania – práve tak ako lieky môžu byť významné pre Vaše zdravie....

LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../ v Papierničke

LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../

Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda v Papierničke

7.11.2019 /štvrtok/ o 17.00 hod

            V rámci programu konferencie po prvých blokoch o prieniku právnych noriem, nových technológiách s alternatívnymi chladivami, a diskusii o ekonomickom vývoji malých firiem v ekonomickom prostredí Slovenska i sveta s Prof. Ing. Petrom Staněkom, DrSc. zo SAV sa pobavíme s Ľubošom Kostelným a Jozefom Vajdom.

 

V predstavení...

Medzinárodná servisná konferencia - Sekcie a program

Medzinárodná servisná konferencia

Papiernička, 6. 11. 2019 - 8. 11. 2019, registrácia od 1. septembra

 

Sekcie a program

6.11.2019

13:00 - 17:00 Registrácia Daniela Sameková(Vestibul)

13:15 - 14:00 Káva a občerstvenie(Vestibul)

14:00 - 15:00 Okrúhly stôl ku horľavým a vysokotlakovým chladivám, Milan Ondrejmiška(Konferenčná sála)

 

Príspevok

Prezentujúci...

Mladý tvorca a vzdelávanie

Mladý tvorca a vzdelávanie

Agrokomplex Nitra 5.-6.11.2019

Ponuky na vzdelávanie, súťaže a konferencie

Výstava bola rozdelená do troch pavilónov:

M3 – mladý tvorca, kde bol i stánok SZ CHKT

M3 – stredné odborné vzdelávanie

M4 – vysokoškolské vzdelávanie

M5 – konferenčné priestory

 

Zväz sa prezentoval svojím stánkom

Danielka Sameková mala na stánku vzácnu návštevu. Mladý chlapec zo základnej školy dával fundované otázky o funkcii, montáži...

Na 35. konferencii v Balatofured

Na 35. konferencii v Balatofured

HKVSZ a SZCHKT

20-22.11.2019

 

            Na pozvanie maďarského Zväzu HKVSZ sme sa zúčastnili 35. konferencie HKVZs v meste Balatonfured v Maďarsku. Na konferencii sme prezentovali technickú, energetickú a ekonomickú analýzu retrofitu z AC ventilátorov na EC ventilátory a riziká prestavby chladiacich okruhov s kompresotrmi on/off na tepelné čerpadlá. Tlmočil pán Ákos Korbacska.

Servisnú sekciu viedol Andrász Betowicz, ktorý...

Naša konferencia Papiernička, zariadenie NR SR

Naša konferencia Papiernička, zariadenie NR SR

6.-8.11.2019

V rámci programu konferencie po prvých blokoch o prieniku právnych noriem, nových technológiách s alternatívnymi chladivami, a diskusii o ekonomickom vývoji malých firiem v ekonomickom prostredí Slovenska i sveta s Prof. Ing. Petrom Staněkom, DrSc. zo SAV sme sa pobavili s Ľubošom Kostelným a Jozefom Vajdom a posledný deň s Michaelom Szatmárym.

Konferencia registrovala 185 účastníkov a konala v kino...

Ponuka SOŠ technológií a remesiel

Ponuka SOŠ technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, Bratislava 12.11.2019

            Partnerské firmy sa prezentovali a tak podporili aj praktické vzdelávanie a štúdium technických odborov. Tento deň bol určený najmä žiakom základných škôl 9. a 8. ročníkov, ktorí si hľadajú svoju budúcu školu ako aj ich rodičom, na ktorých je potrebné sa zamerať a argumentovať, že štúdium technických odborov sa v dnešnej dobe oplatí.

            Na stretnutí s pánom riaditeľom...

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

Rok 2020 a potom 2022

 

Zákazy uvedenia výrobkov na trh podľa článku 11 ods. 1Nar. 517/2014/EU, príloha III

 

Výrobky a zariadenia

V prípade potreby sa GWP zmesí obsahujúcich fluórované skleníkové plyny vypočíta v súlade s prílohou IV v zmysle článku 2 bodu 6

Dátum zákazu

Skúšky na kategóriu I 26.10.2019 s dôrazom na praktické skúšky

Skúšky na kategóriu I 26.10.2019 s dôrazom na praktické skúšky

Šamorín, priemyselný park Vicenza

Celkom 29 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

Požadovaná úroveň minimálnych znalostí podľa Nariadení 303/2008 a 2015/2067/EÚ sa nedá dosiahnuť len účasťou na školení. Očakáva sa, že záujemcovia o kategóriu I, II sú aktívni na trhu, práca s chladiacim okruhom je pre nich bežná každodenná prax. Nie je v poriadku, ak sa na kategóriu I, II hlási uchádzač, ktorý...

S kým sa stretnete v Papierničke

S kým sa stretnete v Papierničke

LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../

Prof. Ing. Peter Staněk, DrSc., Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda a Michael Szatmáry

V Papierničke 7.11.2019 /štvrtok/ o 17.00 hod

            V rámci programu konferencie po prvých blokoch o prieniku právnych noriem, nových technológiách s alternatívnymi chladivami, a diskusii o ekonomickom vývoji malých firiem v ekonomickom prostredí Slovenska i sveta s Prof. Ing. Petrom Staněkom, DrSc....

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR Pozýva na svoje zasadnutie 7.11.2019 v Papierničke

 

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR

Pozýva na svoje zasadnutie 7.11.2019 v Papierničke

SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.

 

 

Vedecký výbor IIR

So zastúpením SV IIR

Prezidentom je Piotr Domanski (USA)

 

Valné zhromaždenie AREA Brusel

Valné zhromaždenie AREA

Brusel 11.10.2019

            Valné zhromaždenie AREA po obvyklých formalitách diskutovalo ekonomickú situáciu a zameranie na najbližšie roky v štyroch pracovných skupinách:

  1. Chladivá
    1. F plyny, chladivá s nízkym GWP, REAL Alternatives, RDL, U-TKitAR, Euroskills, ...
  2. Ľudské zdroje
    1. NACE, EN13313_EN ISO 22712:2018, REAL Alternatives 4Life,
  3. Právne a technické normy
    1. PED, ATEX, EN 378,...

Vybavili sme pracovisko Zväzu prístrojmi ovládania školiace stredisko Šamorín

Vybavili sme pracovisko Zväzu prístrojmi ovládania

Školiace stredisko Šamorín

Ovládanie je potrebné najskôr nastaviť. To sa môže robiť cez USB kľúč, cez počítač alebo priamo na ovládacom paneli. Poznať všetky možné varianty nastavenie nie je jednoduché a získať potrebné zručnosti si vyžaduje čas. A tak sa postupne vzdelávajú špecialisti, ktorí túto prácu vykonávajú profesionálne.

Pohľad vpredu na simulátory ovládania elektrických krokových motorov ventilov,...

Zo zasadnutia SV IIR

Zo zasadnutia SV IIR

7. novembra, 2019 v Papierničke

Zasadnutie bolo organizované formou pracovného obeda počas medzinárodnej konferencie organizovanej SZ CHKT 6.-8.11. 2019 v Papierničke. Program zasadnutia bol otvorený premietnutím videa z poslednej konferencie IIR s názvom: Compressors 2017 v Šamoríne. Zasadnutie otvoril a viedol predseda SV IIR Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Nasledovali prednášky členov SV IIR:

 

  1. Doc. Peter Tomlein, PhD.: Informácia z ICR v...