Správy 7/2010

Staršie vydania

Monika Witt: Prírodné chladivá
Michael Müller: Zamerať sa na účinnosť
Daniel Cowen: Poučenie o úniku chladiva

Správy 7/2010

2.11.2010, SZ CHKT Rovinka