Správy 5/2019

Pripravujeme
Svetový deň chladenia
Leaklog má 11 rokov
AREA v Bratislave
Valné zhromaždenie AREA
Polstoročie fyziky nízkych teplôt v Košiciach
Kvapalné hélium
Elektro Klima NZ
Školenie a skúšky. Praktické hodnotenie s chladivom R744
Klimastav
Rozvrh hodín školení a skúšok s chladivom R744
Hodnotenie e-learning modulov
Školenie učiteľov na horľavé chladivá v Brne
Vetranie má vplyv na veľkosť náplne chladiva
Vzdelávanie v SOŠT v ZM a základný kurz SZ CHKT
Alfaco informuje 225
Sauermann
Sinop
Konferencia 6.-8.11. 2019 v Papierničke
TeploZima
CSMtrade

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za IV.Q. 2018 – zverejnený apríl 2019

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (poverená organizácia Európskou komisiou) za štvrtý kvartál 2018 u 25 predajcov chladív. Ceny sú porovnávané voči cenám v roku 2014 (=100%)

Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív u predajcov. Vidieť vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrad za R134a chladivo R513A, R1234yf a za R410A chladivo R32. Do...

Ciele KEB sú priemerné za EÚ - Slovensko má nižšie

Ciele KEB sú priemerné za EÚ

Slovensko má nižšie

Do roku 2020 má EÚ cieľ 20 %ný podiel z OZE, pričom plánovaný podiel SR je 14%. Do roku 2030 sa očakáva v EÚ 30 % podiel z OZE a v EE až 32,5 % podiel.

Stanovený podiel výroby z OZE je priemerný za EÚ s tým, že každá krajina k cieľom pristupuje podľa svojich možností. Očakáva sa prírastok 1-2 % na podiele OZE za rok. To by znamenalo približne po prepočítaní na podiel vo vykurovaní celkom 3 % vo vykurovaní za 10...

Pomôcka pre výrobcov elektrozariadení

Ministerstvo životného prostredia SR

V spolupráci s Koordinačným centrom elektroodpad družstvo, Zväzom automobilového priemyslu a Zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku, vypracovalo zoznam, ktorý slúži ako pomôcka pre výrobcov elektrozariadení pri určovaní, či sa jedná o elektrozariadenia spadajúce pod druhý oddiel štvrtej časti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) alebo...

Školenie učiteľov v rámci projektu Real Alternatives Life

Školenie učiteľov v rámci projektu Real Alternatives Life

22.-23.5.2019 v SŠP v Brne

Školenie zamerané na horľavé chladivá viedol Mgr. Štepán Stojanov a zúčastnili sa ho ako českí tak i slovenskí učitelia s pozorovateľom za poľský Prozon Ing. Tomaszom Lokietkom, PhD.  Celkom prišli 8 účastníci za Slovensko a 16 za Česko. Školenie malo ukázať, vydiskutovať, ako by sa takéto školenia mali vykonávať.

 

Traja hlavní organizátori zľava Ing. Marián Formánek,...

UCLL Hasselt workshop 18-19.12.2018 v rámci projektu Real Alternatives Life

UCLL  Hasselt workshop

18-19.12.2018 v rámci projektu Real Alternatives Life

Školenie, na ktorom sa už predpokladala znalosť lnp-h diagramu sa konalo v priemyselnom areáli v Limburgu v školiacom pracovisku, ktoré patrí TU v UCLL v Leuvene, ktorá maž 80 tis študentov vo všetkých študijných odboroch. Z nich cca 15 končí odbor chladenie. Školiace pracovisko slúži aj na celoživotné vzdelávanie. Len cez školenie na chladivo CO2 mali doteraz cez 400 účastníkov najmä z BE, Nl, F....

V poľskom PROZONe o CO2 7.-8.11.2019 v rámci projektu Real Alternatives Life

V poľskom PROZONe o CO2

7.-8.11.2019 v rámci projektu Real Alternatives Life

Školenie bolo organizované vo firme Prozon sa ktorou stoja hlavní dodávatelia chladív v Poľsku. Jednou z hlavných úloh je zber, regenerácia, predaj chladív. Popri tom sa zameriava na školiacu činnosť. Náš Zväz v roku 2015 pomohol fy Prozon (pozri Správy 12/2015, ...) zaviesť vzdelávanie a osvedčovanie na HFC chladivá. V roku 2017 už Poľsko zaviedlo vlastný systém, ktorý zabezpečuje 5 školiacich...

Základným problémom budov je tepelná ochrana

Základným problémom budov je tepelná ochrana

29.5.2019 SKSI Bratislava

Pod záštitou SPP distribúcia zorganizovala SKSI konferenciu venovanú inovatívnym technológiám a trendom v oblasti energetiky a hospodárnosti budov. Logicky teda dominovali riešenia s plynom. Tepelné čerpadlá boli uvedené ako drahé riešenia s tým, že pri súčasnom pomere ceny tepla z plynu a elektriny sú pre investorov neekonomické. Slovensko umiestnené v prvej desiatke krajín s najnižšími emisiami pri...