Správy 2/2019

Staršie vydania

Rácioenergia
TeploZima
Pripravujeme
Pozvánka na 25. valné zhromaždenie Zväzu
Pozvánka na webovú verziu programu Leaklog
Ocenenia Ekoservis za zhodnocovanie chladiva
Recyklácia chladív podľa Nariadenia
Zväz sa presťahoval. Lepšie podmienky pre základný kurz
Dovoz predplnených zariadení F plynmi
Z predstavenstva Zväzu
Vyhodnotenie a návrh uznesení na 25. v.z. Zväzu
Z konferencie HKVSZ. Projekt Real Alternatives Life
Účet za rok 2018 a plán na rok 2019 na 25. v.z. Zväzu
Chladiaci okruh s CO 2 o malom výkone
Sinop alfa a Alfaco
Vybavenie na plnenie, vypúšťanie, prácu s CO 2
Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT
Zaujímavé výrobky na Aquatherme v Nitre
Z výkonného výboru IIR
Alfaco informuje
Daikin
Kovoslužba
LEnergy