Správy 1/2019

Staršie vydania

Pripravujeme podujatia - kooptácia do predstavenstva Zväzu
Ponuka na spoluvystavovanie na Rácioenergii
Zo zasadnutia predstavenstva
V Techklime o Leaklogu
Zo školenia na F plyny, kategóriu I
Aktualizačné školenie, štatistika a hlučnosť tepelných čerpadiel
Chillventa nenechala nikoho na pochybách
Z výstavy Froid v Paríži
Základný kurz na prácu s chladivom
Navrhnite na ocenenie Chladenie, Ekoservis 2019
Rezervujte si inzerciu v časopise Správy 2019
Obsahy publikácií SZ CHKT
Norma, štúdia a inzercie 2018
Zo spolupráce slovenského výboru s IIR
Daikin High expert meeting
EN ISO 52016-1 hodinová metóda nie je bin metóda
Ekodizajn ovplyvňuje výrobky
Databáza EPREL
EN ISO 22712 = STN EN 13313
Ilegálny dovoz chladív, recyklácia a regenerácia
Ditl Metal