Správy 8/2018

CS MTRADE
Sinop Alfa
Pripravujeme
Pozvánka, vystavujte s nami na Rácioenergii
Konferencia 24.-26.10. 2018 v hoteli Patria
NAJ realizácia 1993-2018
Prednášatelia na konferencii a workshope SV IIR
Jubilejné desiate Euroskills V Budapešti
Priebeh súťaže Euroskills
OD STN EN 779 po ISO 16890
DTN a Slovklima
Welcome day na SOŠ remesiel v Bratislave
Kovoslužba a ceny chladív
Servisné organizácie a elektroodpad
CECED končí, pokračuje APPLIA
Rokovala Správna rada ZSVTS
Skúšky v Štúrove
Zo zasadnutia SV IIR a medzinárodný workshop
Školenie a skúšky na SF6
Sauermann súprava tlaky a teploty Si RM1
Alfaco informuje 218 a 219
Sauermann podtlaková sonda Si RV3
Aircond
TeploZima

CECED končí – pokračuje APPLIA

CECED končí – pokračuje APPLIA

8.11.2018 v Technopole v Bratislave

Nový generálny riaditeľ združenia so sídlom v Bruseli Paolo Falcioni nastúpil do funkcie v združení CECED s myšlienkou zmeniť názov organizácie. CECED čiže Conseil Europeen des Constructeurs d'Appareils Domestiques (v angličtine: European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment) je združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov založené v roku 1958 na základe iniciatívy západoeurópskych...

Chillventa

Chillventa

16-18.10. 2018 Norimberg

            Chillventa po dvoch rokoch opäť zaznamenala nielen rast počtu vystavovateľov, ktorý sa vyšplhal nad tisíc, ale tiež rast počtu návštevníkov. Či sa Chillventa už dostala na vrchol ukáže rok 2020

 

Hlavná téma – chladivá

Európske Nariadenie 517 zaviedlo kvotačný systém na umiestňovanie chladív na trhu EÚ. Známy je tzv. „phase down“ to znamená postup znižovania používania chladív s vysokým GWP popísaný aj...

EHB a F plyny 3-5.10.2018 v Bukurešti

EHB a F plyny

3-5.10.2018 v Bukurešti

Expertov na energetickú hospodárnosť budov a F plyny spoločnosť Daikin Europe tentokrát pozvala do Bukurešti. Pravidelné stretnutie odborníkov z krajín strednej a východnej Európy sa diskutuje najmä nariadenia EPBD, EED, F Gas, ErP, RES a o súvisiace normy. Ide o rozsiahlu problematiku s rádovo 50 súvisiacimi normami, ktoré sa pravidelne obnovujú, čo zjavne nie vždy je pre ich používanie príjemné.

 

41 účastníkov z 13...

EMBRACO PRINÁŠA KOMPLEXNÉ, INOVATÍVNE RIEŠENIA PRE KOMERČNÉ CHLADENIE

Globálna spoločnosť na výstave Chillventa predstavuje rozšírené portfólio produktov pre maloobchodné prevádzky, chladenie potravín a špeciálne aplikácie

 

 

Od 16. do 18. októbra 2018 sa Embraco zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu Chillventav nemeckom Norimbergu. Plánuje tu potvrdiť pozíciu jedného z najväčších hráčov na trhu v segmente chladenia, ktorý zároveň zvyšuje kvalitu života ľudí prostredníctvom inovatívnych riešení. Popri širokej škále ponúkaných...

Jubilejné desiate Euroskills 24.-29.9.2018 v Budapešti

Jubilejné v poradí desiate Euroskills

24.-29.9..2018 v Budapešti

Podobne ako športovci majú svoje olympiády aj remeselníci majú národné i nadnárodné súťaže a to v rámci Európy – Euroskills a sveta – Worldskills. Súťaže Euroskills začali v roku 1998 podľa vzoru Worldskills. Iste mnohým napadne otázka, ktorá súťaž má vyššiu úroveň. Odpoveď podľa účastníkov oboch súťaží je jednoznačná. Na World skills prichádzajú reprezentanti z Číny, Japonska, Kórei a iných krajín...

Na 34. konferencii vo Visegráde HKVSZ a SZCHKT

Na 34. konferencii vo Visegráde

HKVSZ a SZCHKT

21-23.11.2018

 

            Na pozvanie maďarského Zväzu pripomínajúceho si 25 rokov od založenia sme sa zúčastnili 34. konferencie HKVZs vo Visegrade v Maďarsku. Na konferencii sme prezentovali analýzu únikov a program Leaklog.org zapojeného do systému pri zbere a oznamovaní údajov, tvorby záznamníka podľa nariadenia. Ukázali sme výstupy vo forme trendov vo vývoji nových náplní chladív a únikov podľa druhu chladív...

Rokovala Správna rada ZSVTS

Rokovala Správna rada ZSVTS

7.9.2018 v sídle ZSVTS v Bratislave

 

Opäť s vysokou účasťou sa zišla Správna rada ZSVTS – vedecko technického spoločenstva profesionálnych organizácií.  Náš Zväz je tiež členom tejto organizácie, ktorej ekonomika sa riadi podobnými princípmi ako naša a preto využívame služby ZSVTS na kontrolu nášho hospodárenia formou občianskeho združenia.

Byť členom ZSVTS pre nás znamená kontakt so zväzmi rôzneho zamerania, čo nám často prináša...

Školenie a skúšky na SF6

Školenie a skúšky na SF6

UK MFF Bratislava a SZ CHKT Rovinka

13.9.2018

            Po pol roku sa opäť zaregistrovali noví kandidáti na osvedčenie na odborné znalosti na prácu so zhášacím izolačným plynom SF6 vo vysokonapäťových vypínačoch, ktoré sa stále dodávajú na trh i keď SF6 má veľmi vysoké GWP na jeden kg SF6, ktoré odpovedá skleníkotvornému účinku až 22800 kg CO2. SF6 je veľmi vítanou alternatívou predošlým olejovým náplniam. Napriek vysokému GWP je tento...

Skúšky na kategóriu I., 17.11.2018 s dôrazom na praktické skúšky

Skúšky na kategóriu I

Šamorín, priemyselný park Vicenza

17.11.2018 s dôrazom na praktické skúšky

Celkom 27 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov opätovne ako slabšiu. Tentokrát sa ukázali nedostatočné vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach. Problémy sa týkali poznania funkcie...

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie - Výhľad chladív - 2018

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie

Výhľad chladív - 2018

 

Uhľovodíky (izobután-R600a a propán-R290) predstavujú najlepšie, dlhodobé riešenie pre ľahké komerčné aplikácie v nízkom aj strednom tlaku. Ďalšie budúce očakávané zmeny právnych predpisov odstránia časť existujúcich blokov na ceste súvisiacich s obmedzeniami náplní.

 

Po postupnom vyraďovaní R404A počas prechodného obdobia pred rokom 2022, na základe predbežného...

Vyhodnotenie NAJ realizácie 1993 - 2018

Medaile NAJ realizácií získalo

10 firiem

Z desiatich NAJ realizácií bolo 5 tepelných čerpadiel a dá sa uvažovať, že aj tie ostatné realizácie k nim mali blízko. Jednoducho platí, že ak využívame obe strany chladiaceho okruhu, to znamená vyrábame teplo i chlad a to najlepšie súčasne, potom energetická efektívnosť sa zvyšuje a dosahuje na 1 kW vloženej energie 9 kW tepla a chladu. Ostatné NAJ realizácie boli nemenej zaujímavé zamerané na chladenie, mrazenie a tiež...

Welcome day SOŠ technológií a remesiel

Welcome day SOŠ technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, Bratislava 13.11.2018

            Partnerské firmy prezentovali a tak podporili aj praktické vzdelávanie a štúdium technických odborov. Tento deň bol určený najmä žiakom základných škôl 9. a 8. ročníkov, ktorí si hľadajú svoju budúcu školu ako aj ich rodičom, na ktorých je potrebné zamerať sa a apelovať, že štúdium technických odborov sa v dnešnej dobe oplatí.

            Na stretnutí s pánom riaditeľom Ing....

Z Medzinárodnej servisnej konferencie

Ubi bene, ibi Patria 

Kde je dobre, tam je Vlasť

Dobre nám bolo v hoteli Patria (prelož „vlasť“) 24.-26.10.2018 na konferencii s vysokou účasťou (takmer 200 účastníkov). Pripomenuli sme si 25 rokov Zväzu, zvolili NAJ realizáciu s mottom:

 

Postoj chvíľa, chceme si Ťa užiť

Máme predsa 25 rokov. Pristavme sa teda. Hodnoťme. Skúsme zabudnúť na malé problémy a myslime na veľké. Myslime síce globálne, ale konajme lokálne. To sú slogany, ktoré nás vedú k tomu,...

Zo zasadnutia SV IIR

Zo zasadnutia SV IIR

25.10.2018 v hoteli Patria na Štrbskom Plese

Zasadnutie bolo organizované formou pracovného obeda 25. októbra počas medzinárodnej konferencie organizovanej SZ CHKT 24-26.10. 2018 v hoteli Patria. Program zasadnutia bol otvorený premietnutím videa z poslednej konferencie IIR s názvom: Compressors 2017 v Šamoríne. Zasadnutie otvoril a viedol predseda SV IIR Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Nasledovali prednášky členov SV IIR:

 

  1. Ing. Stefan Molokáč,...