Správy 6/2018

Pripravujeme
Konferencia 24-26.10. 2018 v hoteli Patria
Prihláste sa na Chillventu
Z porady dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel
EHPA ocenenie tepelným čerpadlám Wamak
Technická stredná škola s odborom mechanik CHZ vo Viedni
Voľby NAJ realizácie v rokoch 1993-2018
Odborný program konferencie v hoteli Patria
Spoločenský program konferencie v hoteli Patria
NAJ realizácia a spomienka na Ing. Petra Manasa
SOŠT Zlaté Moravce
Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku
Školenie na Mobklim. Dar REHAU Auréliu
Jarné rokovanie AREA
Nemecko, Švédsko, Rakúsko chcú meniť kvóty
Sľubné využitie elektrokalorického efektu
Danfoss školí na nové technológie
Alfaco informuje 215 a 216

Merania tvrdosti starších gumených kompenzátorov

Merania tvrdosti starších  gumených kompenzátorov

Gumené kompenzátory, podobne ako pneumatiky na automobile musia byť občasne kontrolované. V bežnej údržbe je možné len urobiť kontrolu vizuálne /trhlinky, praskliny,...

 

Odpoveď na otázku, či je gumený kompenzátor v dobrej kondícii alebo je nutná výmena pomôže odhaliť meranie tvrdosti povrchu gumeného kompenzátora. Za týmto účelom sa používa prístroj s vyhodnotením tvrdosti gumy.

 

 

Nový...

Regulátory a kompenzátory kompenzujú dĺžkovú rozťažnosť. Starnú tvrdnutím

Regulátory a kompenzátory

Kompenzujú dĺžkovú rozťažnosť. Starnú tvrdnutím

 

Účel použitia: v rozvodoch vykurovacích a chladiacich zariadení, studenej pitnej vody, teplej ako aj úžitkovej vody, tlakového vzduchu na zachytávanie mechanických vibrácii, axiálnych a dĺžkových dilatácií, kompenzáciu nepresnosti pri montáži a na tlmenie hluku. Mali by byť vhodné' na styk s pitnou vodou, mať tlakovú pevnosť', odolnosť na poruchový tlak, odolnosť' proti vibráciám,...

Školenie a skúšky MobKlim a I-S

Školenie a skúšky MobKlim a I-S

Šamorín, 21. jún 2018

 

Účastníci z celého Slovenska boli preškolení na kategóriu MobKlim a I-S. Po prvý krát sme tento typ školenia zorganizovali v sídle nášho Zväzu, v ktorom máme sústredené všetky technické podmienky na prezentáciu postupov tlakovej skúšky tesnosti, vákuovania, plnenia chladiva a podobne.

Účastníci nároky na znalosti a zručnosti zvládli, snažili sa vedomosti absorbovať a princípy bezpečnej práce s chladivom...

Spoločnosť Lucas_Nulle v Kerpene vyrába učebné pomôcky pre vzdelávanie

Spoločnosť Lucas_Nulle v Kerpene

Vyrába učebné pomôcky pre vzdelávanie

 

       Založil ju pán Lucas Nulle a pred cca  40 rokmi a dnes exportujú do takmer  160  krajín sveta. Prvotným segmentom je elektrika a elektronika. Väčší podiel zamestnancov je vo vývoji. Rozhodujúcim know how často nie je ako učebnú pomôcku vyrobiť, ale ako zabezpečiť bezpečnosť. To je hlavný dôvod, prečo zatiaľ nemajú chladiace okruhy s CO2, amoniakom. Majú však už chladiaci okruh...

Stretnutie dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel

Energetické nízkouhlíkové stratégie na vykurovanie a chladenie

 

Stretnutie dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel

ESM Yzamer, Trnava, 19.6.2018

 

História stretnutí:

•      Marec 2016 Fiving

•      Apríl 2016 Okrúhly stôl

•      Apríl 2017 konferencia Incheba

•      Október 2017 konferencia Grand Praha

•      Jún 2018 ESM Yzamer

 

Stretnutie v ESM Yzamer sa zaoberalo veľkými tepelnými čerpadlami v žiadostiach o podporu v programoch...

Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl

Stretnutie sa konalo vo fabrike ALCO komponenty, Emerson, Kolín, 25-26.6. 2018

Komponenty chladiacich okruhov na reguláciu, ovládanie, čistenie, atď.

Učitelia z piatich škôl v Ostrave, Kostelci n/O, Brne,  Soběslavi, v Šamoríne a v Novom Meste nad Váhom sa stretli tentokrát vo fabrike na výrobu komponentov chladiaceho okruhu Alco Emerson Technologies v Kolíne v ČR. Chýbali zástupcovia SOŠT Zlaté Moravce a ohlásených nových škôl v Bratislave a Prahe.

 

Situácia v...

Výstava chladu v Paríži

Výstava chladu v Paríži

Park vedy a techniky 16.júna 2018

Chlad je všade. Známy je v oblasti najä od -30 do +10 °C. Dosiahnuť sa však dajú aj podstatne nižšie teploty až po -273,15°C = 0 Kelvin, potrebné pre chémiu, medecínu, materiály a pod.

 

Naľavo Palác vedy a techniky na severovýchode Paríža skrýva obrovské priestory obsahovo pododobné s bratislavským Auréliom. Priestory paláca, knižnice, rôznych výstav, planetária, zemegule, parku a podobne využívajú...

ZISŤOVANIE A HODNOTENIE ÚNIKOV CHLADIVA

ZISŤOVANIE A HODNOTENIE ÚNIKOV CHLADIVA

 

Peter Tomlein

 Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, 900 41 Rovinka,

 www.szchkt.org

 

Oznámenie únikov podľa druhu nasadenia (komerčné, priemyselné chladenie, klimatizácia, …) je realizované pomocou funkcie programu na záznam údajov o použití chladív s názvom Leaklog. Táto funkcia bola doplnená pre potreby porovnávania veľkosti únkov podľa záväzkov SR v rámci Kjótskeho protokolu podľa metodiky IPCC...

Z výkonného výboru IIR

Z výkonného výboru IIR

17.6.2018 v Paríži

IIR (International Institute of Refrigeration – Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži) je medzivládna organizácia založená v roku 2008 v Paríži. Okrem členstva jednotlivých krajín, členmi môžu byť aj firmy, súkromné osoby, mladí ľudia a pod. Z pohľadu počtu členov je to organizácia menšia ak náš Zväz. Dokáže však aktivizovať vedcov na celom svete a vytvára tak publikácie potrebné pre vedeckú, odbornú prax....