Správy 4/2018

Staršie vydania

CS Mtrade
TeploZima
Obsah
Pripravujeme
Solárny chladiaci výčap
Predstavili sme Leaklog_web a Leaklog_prevádzkovateľ
Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie
Odrezať a spájkovať??? Neplňte R32 do systémov na R410A!
Energetická efektívnosť ventilátorov s filtráciou vzduchu
Porovnanie chladív R404A, R448A, R449A a R452A
Skúšky na Mobklim v Púchove a v Šamoríne
Skúšky na kategórie I a II v Štúrove
Skúšky na kategórie I a II v Šamoríne
Zasadala Rada ZSVTS
Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel na MCE v Miláne
Zasadnutie TK 81 – chladiaca technika sa konalo na stánku Zväzu
DTN a SlovKlima
Súbor noriem v chladiacej technike
4 dôvody, servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní
Trane prenajíma
Alfaco informuje 213
Konferencia hotel Patria
Sinop
Kovoslužba
AirCond