Správy 4/2018

CS Mtrade
TeploZima
Obsah
Pripravujeme
Solárny chladiaci výčap
Predstavili sme Leaklog_web a Leaklog_prevádzkovateľ
Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie
Odrezať a spájkovať??? Neplňte R32 do systémov na R410A!
Energetická efektívnosť ventilátorov s filtráciou vzduchu
Porovnanie chladív R404A, R448A, R449A a R452A
Skúšky na Mobklim v Púchove a v Šamoríne
Skúšky na kategórie I a II v Štúrove
Skúšky na kategórie I a II v Šamoríne
Zasadala Rada ZSVTS
Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel na MCE v Miláne
Zasadnutie TK 81 – chladiaca technika sa konalo na stánku Zväzu
DTN a SlovKlima
Súbor noriem v chladiacej technike
4 dôvody, servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní
Trane prenajíma
Alfaco informuje 213
Konferencia hotel Patria
Sinop
Kovoslužba
AirCond

KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA ALTERNATÍVNYCH CHLADÍV ZA R134a a R404A

KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA ALTERNATÍVNYCH CHLADÍV ZA R134a a R404A

Jose Luis Uribe-Echebarria, Javier Martinez De Ilarduya, Leire Lonbide Intxausti, Frinsa S.L. Máj 2017

 

 

  1. ÚVOD

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť nástroj pre montážnych technikov aj technikov údržby, ako aj pre návrhárov a distribútorov plynných chladív, ako si podľa svojich potrieb vybrať najvhodnejšie chladivo v dôsledku veľkého množstva nových plynov, ktoré sa objavili na trhu. Je potrebné...

Nidec nadobudol obchod s kompresormi korporácie Whirlpool

Nidec nadobudol obchod s kompresormi korporácie Whirlpool

Tlačová správa  z 2 4. apríla 2018

Japonská spoločnosť Nidec  podpísala dohodu o nadobudnutí spoločnosti Embraco – Whirlpool Corporation’s zameranú na výrobu kompresorov.

 

 

Nidec je špecialista na elektromotory, ktoré bude vyrábať aj s kompresormi

 

Akvizícia spoločnosti Embraco je významným článkom stratégie rastu spoločnosti Nidec ktorá dovoľuje expandovať na trh chladenia s...

Školenie na VTZ plynové sa uskutočnilo v Šamoríne 19. apríl 2018

Školenie na VTZ plynové sa uskutočnilo

V Šamoríne 19. apríl 2018

 

Organizujeme v spolupráci s TI Nitra pravidelne respektíve podľa potreby.  Zúčastnilo sa ho 14 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa §16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je...

Skúšky na MobKlim

Skúšky na MobKlim

Púchov 13. marec a Šamorín 19. apríl

 

Erik Varga preberá funkciu kompaktného stroja, ktorý chladivo z klimatiácie odoberie, oddelí olej, zbaví vlhkosti, pevných nečistôt a vráti správnu dávku chladiva a oleja. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2018

Študenti SjF STU Bratislava na meraniach v Šamoríne

Študenti SjF STU Bratislava na meraniach v Šamoríne

25. apríla 2018

 

 

Merania mernej energetickej spotreby, parametrov ventilátora vysvetlil Ing. Ľudovít Pogány

 

 

Pán Nagy vysvetlil odber chladiva, vákuovanie, tlakové skúšky pevnosti a tesnosti.

 

Merania

na chladiacich okruhoch

 

 

 

Merania na chladiacich okruhoch na tepelnom čerpadle a chladiacom boxe sú vykonávané pomocou prístrojov Testo, Fluke...

Technická komisia č 81 pri ÚNM

Technická komisia č 81 pri ÚNMS

s názvom Chladiaca technika

Zasadla 22.4.2018 na stánku Zväzu

 

Predsedom TK 81, po zlúčení s TK59 Vetranie a klimatizácia je stále Ing. Jozef Löffler. Tajomníčkou TK je Ing. Jana Michalcová, ktorá predniesla prehľad noriem a možnosti štúdia technických noriem na internete na stránke ÚNMS. Zväzom preložené normy STN EN 378 1-4 budú dané do predaja od septembra 2018.  Nutné bude upravť normu STN 690012 tak, aby v nej neboli žiadne...

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 PRI ÚNMS S NÁZVOM CHLADIACA TECHNIKA

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 PRI ÚNMS S NÁZVOM

CHLADIACA TECHNIKA

Zasadla 22.4.2017 na stánku Zväzu na výstave Rácioenergia

Normy zvyčajne nepoužívame, máme pocit že ich nepotrebujeme a často o nich ani nevieme. Hľadáme v nich až vtedy, keď sa vyskytne problém. Sme sklamaní, ak nám neposkytnú rýchle riešenie. Jedna norma sa ovoláva na druhú. Nestačí tak poznať jednu, ale celý súbor noriem. Vyznať sa v nich vyžaduje navyše skúsenosti z ich tvorby a...

Zasadala Rada ZSVTS

Zasadala Rada ZSVTS

Voľby do orgánov 27.4.2018

            Bilancia ZSVTS sa za psledné roky dostáva z červených čísiel, ktoré boli spôsobené zlým manažovaním majetku po roku 1993. Prebytočný, nevyužívaný majetok sa predal a zostávajúce domy techniky v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach už hospodária správne a DT Košice už zarába aj na činnosti ZSVTS.

To však stále stále nestačí. Chýbajú väčšie investície, aby sa DT dostali na takú úroveň, aby boli...