Správy 3/2018

MCS Mtrade
TeploZima
Školenie na Leaklog_web a kontroly citlivosti detektorov
Valné zhromaždenie 13.4. v ExpoClube
Vízie členov predstavenstva
Ocenenie študentských prác a osobností
Zväz na Rácioenergii
Zasadala TK 81 Chladiaca technika pri ÚNMS
Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá
Základný kurz a SOŠT Zlaté Moravce
Komparatívna štúdia alternatívnych chladív
Prihlášky NAJ inštalácií za 25 rokov existencie Zväzu
Prihláste príspevky do 21. mája na szchkt.org, kliknite na udalosti
BOZP na servisnej konferencii
48. kongres HVACR Belehrad
Regionálny kongres ASHRAE - Danube
Vízia prezidenta ASHRAE
Trane prenajíma priemyselné chladenie
Alfaco informuje 212
Powering
Kovoslužba
AirCond

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

Energie portál 22.3.2018

 

Hoci robotizácia a automatizácia nahrádzajú ľudí vo viacerých oblastiach, odborníci na vykurovanie a klimatizáciu budú naďalej potrební. Tu sú dôvody.

 

 

Kevin Burns zo spoločnosti Bob Jenson Air Conditioning and Heating

píše na stránke magazínu Air Conditioning, Heating and Refrigeration News o tom, prečo odvetvie vykurovania, chladenia a...

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

MH a SIEA 12. apríl 2018

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

Dekarbonizácia vykurovania

Do roku 2020 má EÚ cieľ 20 %ný podiel z OZE, pričom plánovaný podiel SR je 14%. Do roku 2030 sa očakáva v EÚ 27 % podiel z OZE a v EP sa diskutuje až 35 % podiel.

 

Ciele sú priemerné za EÚ

Stanovený podiel výroby z OZE je priemerný za EÚ s tým, že každá krajina k cieľom pristupuje podľa svojich možností. Očakáva sa...

Ocenená študentská práca

 

Termografické videnie chladiaceho okruhu a kondenzátora

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2018

Ocenenie študentských prác v ExpoClube

Ocenenie študentských prác

V ExpoClube

Ocenenie „Najlepšia študentská práca“ od pána prezidenta Ladislava Nagya a Prof. Havelského si prebrali Ing. Juraj Antol a Ing. Ľudovít Pogany. Obe práce viedol Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Sú to tieto práce:

 

Ing. Juraj Antol:

„Hodnotenie zmien parametrov chladiacich okruhov pri zámene chladív“

Cieľom práce bolo porovnať alternatívne chladivá s nízky GWP za chladivo R404A. Merania sa uskutočnili v Rovinke na chladiacom...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog využitie tabletov a mobilov

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

 

Program školenia Leaklog 21.04. 2018

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

 1. 08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...
 2. 08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU
 3. 08.45 –  Zmeny v norme EN378...

Skúšky na kategóriu I 5-7.4.2018 s dôrazom na praktické skúšky

Skúšky na kategóriu I

5-7.4.2018 s dôrazom na praktické skúšky

Po prvý krát v priemyselnom parku v Šamoríne

Celkom 26 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

 

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov ako dobrú, hoci skúšky nespravili 4 uchádzači a 2 boli posunutí do nižšej kategórie.

 

Budova s konferenčnou sálou...

Štítky na www.szchkt.org

Štítky na www.szchkt.org

Tlač na PES etikety do vonkajšieho prostredia

Doplnili sme štítok kontroly inštalovaného detektora úniku

 

Na stránke Zväzu je pre certifikované firmy k dispozícii tlač štítkov podľa zákona č. 286/2009 teraz 348/2015 Z.z. a vyhlášky 314/2009 teraz 382/2016 Z.z. Zákazníci si vyžadujú aj štítky po kontrole inštalovaného (fixného) detektora úniku, ktorý treba kontrolovať raz za rok podľa Nariadenia (EÚ) č. 517/2014 čl. 5 ods. 3, 4 a normy STN...

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

15.3. 2018 MCE Miláno

            Stretnutiu národných asociácií,  ktoré sa konalo na výstave MCE v Miláne, predsedala Valerie Lampagne za AFPAC Francúzsko. Stretnutie sa zaoberalo:

 

 1. PEF primárnym energetickým faktorom
 2. Štatistikou tepelných čerpadiel
 3. Situáciou v presadzovaní sa tepelných čerpadiel v jednotlivých krajinách
 4. Právnych normách vo vzťahu ku tepelným čerpadlám

 

PEF

Primárny...

Valné zhromaždenie 13. apríl 2018 ExpoClub v Inchebe

Valné zhromaždenie

13. apríl 2018 ExpoClub

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

24. valné zhromaždenie sa konalo v ExpoClube, počas výstavy Rácioenergia, kde sme mali aj náš stánok v hale B1. Účastníkom sa prihovorili členovia predstavenstva so svojou víziou v oblastiach, ktorú vo Zväze reprezentujú. Valné zhromaždenie schválilo predstavenstvo na funkčné obdobie 2018-2022. Následne predstavenstvo si v zmysle Stanov zvolilo prezidenta a viceprezidenta Zväzu pánov Vladimíra...

Vyhodnotenie uznesení z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT z 24. marca 2017 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
 2. Pripomienkovali sme  vyhlášku o F plynoch na MŽP
 3. Pripomienkovali sme...

Vyhodnotenie uznesení z 24. valného zhromaždenia SZ CHKT z 13. apríla 2018

Vyhodnotenie uznesení

z 24. valného zhromaždenia SZ CHKT z 13. apríla 2018 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
  • Pripomienkovali sme  Zákon o F plynoch na MŽP ohľadom havarijných únikov...

Zväz na Rácioenergii

 

Na stánku Zväzu v hale B1 sa diskutovalo, na stánku sa stretávali odborníci, študenti i laici. Informácie podávali najmä Ing. Jozef Löffler a pracovnici fy Climaport, ktorí predstavili nové chladivo R52A spolu s parametrami uvedenými v karte bezpečnostných údajov.

Na stánku sa konalo tiež zasadnutie TNK 81

 

Na stánku sa chladiari zoznámili s chladivom R52A. Podľa karty bezpečnostných údajov nové chladivo má kritický bod 3 promile. Po použití postihnutého...