Správy 1/2018

Kovoslužba Aircond
Pripravujeme
Valné zhromaždenie si pripomenie 25 rokov Zväzu
Kandidátka predstavenstva
Ponúkli sme aktualizačné školenie
Školenie a skúšky na kategóriu I, II, III a mobklim
Školenie na VTZ plynové
Kontroly klimatizačných zariadení
Educom vzdelávacia komisia pri EHPA
Life Real Alternatives – európsky projekt
Jesenné rokovanie AREA
Stretnutie odborníkov DAIKIN na používanie noriem v praxi
EÚ phase down je ambicióznejšie ako z Kigali
SOŠT Zlaté Moravce
Ponuka na spoluvystavovanie so Zväzom na Rácioenergii
Podajte návrhy na ocenenia do 31.1. 2018
Norma EN13313 na odbornú spôsobilosť chladiara
Ktoré výrobky sú ovplyvnené Ekodizajnom.
Certifikácia v Chorvátsku
Právne a technické normy a bezpečnosť
Obsahy časopisov, zborníkov, Späť k základom, príručky, inzercií
Alfaco informuje

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, most SNP, 15.12.2017

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Ladislav Nagy (SZCHKT), Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnená:  Jarmila Dubravská (SPPK),

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2016 a prvý polrok 2017, skúšobný poriadok schválený MŽP a návrh na doplnok, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania platnosti na...