Správy 6/2017

Staršie vydania

IIR a SZCHKT konferencie
ElektroKlima
Registrácia na školenie Leaklog a konferencie
Quo vadis chladivá, bezpečnosť
Školenia podľa Nar. 2015/2067/EU
Používama SLIDO na našich konferenciácj od roku 2016
Predbežný program konferenciu SZCHKT Kompresory a bezpečnosť
Predbežný program konferenciu IIR Compressors
Harmonogramy konferencií a školenia Leaklog
Vzduchotechnické potrubia III
SOŠT Zlaté Moravce
Základný kurz na prácu s chladivami
Implementácia „phase down F plynov“ je úspešná
Menia sa základy zmiešaných chladív – ústredným chladivom je R32
Z hodnotenia alternatívnych chladív pre klimatizáciu
Skúšky v Štúrove
Internet of things Iot – internet vecí má potenciál
Inteligentné mestá a budovy
Čerpadlo kondenzátu Sauermann
Alfaco informuje 206
Trane ČR
Powering
Sinop Alfa