Správy 6/2017

IIR a SZCHKT konferencie
ElektroKlima
Registrácia na školenie Leaklog a konferencie
Quo vadis chladivá, bezpečnosť
Školenia podľa Nar. 2015/2067/EU
Používama SLIDO na našich konferenciácj od roku 2016
Predbežný program konferenciu SZCHKT Kompresory a bezpečnosť
Predbežný program konferenciu IIR Compressors
Harmonogramy konferencií a školenia Leaklog
Vzduchotechnické potrubia III
SOŠT Zlaté Moravce
Základný kurz na prácu s chladivami
Implementácia „phase down F plynov“ je úspešná
Menia sa základy zmiešaných chladív – ústredným chladivom je R32
Z hodnotenia alternatívnych chladív pre klimatizáciu
Skúšky v Štúrove
Internet of things Iot – internet vecí má potenciál
Inteligentné mestá a budovy
Čerpadlo kondenzátu Sauermann
Alfaco informuje 206
Trane ČR
Powering
Sinop Alfa

BOZP na našej servisnej konferencii v hoteli Kormorán

 BOZP na našej servisnej konferencii v hoteli Kormorán

prezentovalo sa 273 nedostatkov

Šamorín 9. september 2017

 

BOZP sme na konferencii venovali dva celé bloky. Hovorilo sa o VTZ plynových, tlakových o chladivách nebezpečných horľavých i výbušných.

 

Hlavný inšpektor Ing. Pribula (stojaci) otvára časť o BOZP na konferencii 7.9.2017 v Šamoríne, na ktorej okrem pracovníkov TI pánov In. Ftáčka, Ing. Zvondára vystúpil aj Ing. Ikrényi za NIP

 

EDUCOM Vzdelávacia komisia pre TČ pri EHPA

EDUCOM

Vzdelávacia komisia pre TČ pri EHPA

             Zasadala tentokrát 18.9. 2017 v technologickom inštitúte AIT vo Viedni, v ktorom prebiehajú školenia a skúšky inštalatérov tepelných čerpadiel podľa európskej Smernice 2009/28/EÚ, predtým EUCERT, ktorým sme aj my začínali v roku 2006 a transformovali ho do akreditovaného školenie podľa Smernice na MŠVaŠ pod číslo 3279.

 

Cieľ stretnutia

            Sformulovať pripomienky k novelizácie spomenutej Smernice,...

S CO2 sa chladí komfortne

 S CO2 sa chladí komfortne

27 september v Banskej Bystrici na Tescu a v Kauflande

Strojovne s chladivom CO2 boli nielen čisté, ale aj pomerne tiché, čo je dané najmä menším tlakovým pomerom stláčania a môže z toho vyplynúť aj vyššia tesnosť, menšia poruchovosť, najmä čo sa týka úniku chladiva.

Hranica 40 kW v obchodnom chladení od roku 2022

Chladiace okruhy s CO2 sa presadili najmä v obchodnom chladení od výkonu 40 kW pre ZKJ. 40 kW podľa Nar. 517/2014/EU bodu 13...

Školenie a skúšky MobKlim Bratislava 13 september 2017

Školenie a skúšky MobKlim

Bratislava 13 september 2017

 

Zamestnanci pobočiek firmy Würth z celého Slovenska boli preškolení na kategóriu I-S. Školenie zorganizoval pán Bobrík. Predaj chladiva v pobočkách zabezpečujú prevažne dámy a tak bolo školenie veľmi aktívne, živo sa diskutovalo.

Aj keď sa účastníčkam nároky na znalosti a zručnosti zdali privysoké, snažili sa vedomosti absorbovať a princípy bezpečnej práce s chladivom pochopiť s cieľom nariadenia...

Školenie na VTZ plynové Rovinka 19. september 2017

Školenie na VTZ plynové

Rovinka 19 september 2017

 

Organizujeme v spolupráci s TI Nitra pravidelne respektíve podľa potreby.  Zúčastnilo sa ho 9 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa §16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je potrebná maturita...

Vysvetlenia Európskej komisie - Definície na centrálne kompresorové a kondenzačné jednotky

Vysvetlenia Európskej komisie

Definície na centrálne kompresorové a kondenzačné jednotky

Brussels, 4.8.2017 C(2017) 5230 prílohy 1 a 2 ku Správe komisie k posúdeniu požiadaviek 2022 na vylúčenie chladív s vysokým GWP v obchodnom chladení

 

Kľúčové definície vo vzťahu k požiadavkám 2022

Združené centrálne chladiace systémy

Združené centrálne chladiace systémy  sú systémy s dvomi alebo viacerýmikompresormi pracujúcich paralelne a ktoré sú pripojené...

Zo zasadnutia SV IIR

Zo zasadnutia SV IIR

6.9.2017 v hoteli Kormorán

            Tentokrát za účasti riaditeľa IIR pána Didiera Coulomba, ktorého sme oboznámili s reprezentáciou Slovenska v sekciách IIR, podmienkami, ktoré musíme plniť, aby Ministerstvo školstva, uhradilo členský príspevok. Najaktívnejšie sú košická univerzita PJŠ, ktorá v súčinnosti so SAV dosahuje historicky vynikajúce výsledky v základnom výskume magnetických látok. Sú zapojení do medzinárodných projektov a dosahujú mimoriadne...