Správy 5/2010

Ing. Jan Blaha: Prečo odchádzajú kompresory?
Ing. Ján Hudačko: Návrh chladiaceho okruhu s možnosťou reverzácie
Ing. Jiří Hejma, CSc.: Výroba elektriny a životné prostredie
Kolektív: Návrh inšpekcií pre monitorovanie stavu AC motorov