Správy 3/2017

Frigo Slovakia
CS‐MTRADE
Pripravujeme
Z valného zhromaždenia
Príspevky na valnom zhromaždení
Ocenenia a uznesenia
Najlepšia študentská práca
Vertiv PDX Econophase
Zväz na Rácioenergii
Podpora tepelným čerpadlám pre bytové domy sa odkladá
HVAC trh čaká rast
Základný kurz na prácu s chladivami
Smernica PED
Chladiarenská gescia
Nové možnosti aplikácie EC technológie ventilátorv v chladení
Zámeny chladív v chladiacich zariadeniach
Pripravujeme konferenciu v hoteli Kormorán v Šamoríne
Školenia MoKlim a v Štúrove
Tepelné čerpadlá školenia, porady, konferencie
Z TWK Karlsruhe
Alfaco informuje 201‐203
Sinop
Powering
Ziehl Abegg

Správy 3/2017

13.4.2017, SZ CHKT