Správy 2/2017

Staršie vydania

Coneco, Rácioenergia
Za Mariánom Blahom
Pripravujeme
23. valné zhromaždenie Zväzu
Zväz na Rácioenergii. Konferencia o tepelných čerpadlách
Pripravujeme konferenciu v Šamoríne
Oceníme zhodnotenie chladiva
Elektronický záznamník, sprievodca F plynmi
Výsledky testovania detektorov a vývev
Pozreli sme sa do štruktúry EN 378
Z predstavenstva
Vyhodnotenie a návrh uznesení na valné zhromaždenie
Účet Zväzu za rok 2016 a plán na rok 2017
CEN revízia EN 13313
Nová vyhláška č. 382/2016 Z.z.
DTN, Slovklima
Správna rada CO CHKT
Z výstavy ACREX
Systém duálneho vzdelávania a DIS špecialista
Z jesenného rokovania AREA
Čerpadlo kondenzátu Sauermann
Žiadame podporu pre TČ v BD a pre TČ voda-voda
Alfaco informuje 200
Sinop Alfa

Správy 2/2017

12.3.2017, SZ CHKT