Správy 1/2017

Chladivá s nízkym GWP
Základný kurz
Pripravujeme
Školenie Leaklog a kontrola detektorov, vývev
Výnimka skončila
Na konferencii vo Visegráde
Z 56. zasadnutia SV IIR v hoteli Grand
Zo základného kurzu na prácu s chladivami

Zhodnocovanie, recyklácia a regenerácia chladív
Ponuka na spoluvystavovanie so Zväzom
Výzva na prihlášky na ocenia Chladenie 2017
Obsahy časopisov Správy 1‐8/2016
Obsahy učebných textov
Späť k základom
Obsah zborníka z konferencie v hoteli Grand
Obsah brožúry: Chladivá s nízkym GWP
Obsah príručky servisných technikov
Zoznam inzercií a sponzorov v roku 2016
Z predstavenstva Zväzu
Z Chillventy Alfaco informuje
Testo – chytré sondy Sinop Alfa

Správy 1/2017

23.12.2016, SZ CHKT