Správy 8/2016

Pripravujeme
Školenie Leaklog a kontrola detektorov, vývev
Blahoželáme jubilantom
Seminár o novej norme EN 378 4-1
Konferencia v Grand hoteli Praha
Panelová diskusia: Tepelné čerpadlá v srdci energetickej únie
Servisné fórum
Prozon ponúka regeneračnú kapacitu na chladivá Naši hostia na konferencii
Program a tombola

Skúsenosti z kontrol SIŽP
Inzerujte u nás
Plán na rok 2017

Školenie a skúšky na MobKlim, I-S, kategóriu II a III
Základný kurz na prácu s chladivami
Návšteva z Odessy
Skúšky na kategóriu I
Zelená domácnostiam a podpora TČ aj pre bytové domy
Pripomienkovali sme vyhlášku 364/2012 Z.z.
Správy zo sveta Alfaco informuje

Správy 8/2016

2.12.2016, SZ CHKT