Správy 6/2016

EDT
SZ CHKT – Kurz práce s chladivami
Poďte s nami na Chillventu
Základy práce s halogénovanými chladivami
Vylúčenie §79 ods 3i z vodného zákona
Odpoveď TI na väzbu bezpečnostného listu a prehlásenia o zhode
Pozvánka na konferenciu v hoteli Grand Praha
Program konferencie 26-28.10.2016 v hoteli Grand Praha
O hoteli Grand Praha v Tatranskej Lomnici
Vykonávacie nariadenie EÚ 2016/879 o zhode s kvótami

Energetická efektívnosť chladiaceho okruhu a dávka chladiva
Slovklima a DTN
Do not wait – Act now
Z výkonného výboru IIR
Kompresorové chladenie a jeho alternatívy
Výroba snehu v zime
Vo fabrike Daikin v Ostende
Stretnutie učiteľov ČR a SR v Mikulove
Vo výrobe kompresorov v Mikulove
Sauermann
Alfaco informuje 194
Sinop Alfa
ElektroKlima RK
Nepa Sinclair

Správy 6/2016

17.7.2016, SZ CHKT

Otvoriť Správy 7/2016.