Správy 4/2016

Linde Gas
Konferencia Grand Praha
Obsah
Pripravujeme
Prehrali boj s CZT v parlamente
Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. povinnosti výrobcov, dovozcov
Ekosymbióza a tepelné čerpadlá
Skúšky na kategóriu I a II podľa Nar. 2015/2067/EU
Dôraz na praktické skúšky
Tepelné čerpadlá v City Aréne v Trnava
Skúšky v Štúrove
Fórum a valné zhromaždenie ZSVTS

Kontrola a zisťovaní úniku alteratívnych chladív
Systémové záznamy
Slovklima
DTN
Hľadanie únikov, amoniak R717
Servisné zabezpečenie pre chladivá s nízkym GWP

Skúšky v Štúrove
Kritéria výberu kompresora
Alfaco informuje
S prístrojmi Testo
Sinop Alfa
ElektroKlima RK
Testo

Správy 4/2016

9.5.2016, SZ CHKT