Správy 3/2016

Staršie vydania

EDT
Konferencia Grand Praha

Pripravujeme, Arguss informuje
Sprístupnili sme kalkulačku CO 2 ekv aj pre mobilné telefóny
Z valného zhromaždenia, jubileum pána prezidenta
Zmeny vo Zväze
Najlepšia študentská práca Andreja Ballu
Ocenenia Zväzu
Zo semináru Phase out a BOZP
Vykurovanie verzus energetická stratégia v Európe
Skúšobná trať s regulovateľným ventilátorom
Od okrúhleho stola o energetickej stratégii
Zväz na Rácioenergii
Technická komisia 81–Chladiaca technika zasadala v našom stánku
Z konferencie v Prahe DTN a Slovklima
Zákon č. 348/2015 Z.z. dopĺňa zákon č. 286/2009 Z.z.
Povinnosti pri uvádzaní chladiacich okruhov do prevádzky

Školenie a skúšky na VTZ tlakové v Rovinke
Konferencia Techfórum v Nitre
Z Aquathermu v Nitre
Chladiace trámy porovnanie s VRV
Alfaco informuje 190, 191
Testo
SINOP Alfa

Správy 3/2016

15.4.2016, SZ CHKT