Správy 2/2016

Staršie vydania

Výstava Coneco, Rácioenergia

Obsah - pripravujeme
Pozvánka na valné zhromaždenie
Zväz na Rácioenergii
Oceníme zhodnocovanie chladiva
Z predstavenstva, uznesenia z valného zhromaždenia
Účet za rok 2015 a plán na rok 2016
Elektronický záznamník Leaklog, kontrola detektorov, vývev, ..
Testovali sme citlivosti detektorov rôznymi testermi
Na konferencii vo Velence
Duálne vzdelávanie a Centrum odbornej prípravy v ZM
Termovízne kamery sú optické zariadenia
Školenie a skúšky na SF6
Ekodizajn a energetické štítkovanie
Závod na recykláciu domácich spotrebičov v Tokyu
DTN a Slovklima
Úplný a zjednodušený výpočet LCCP
Workshop JRAIA ku chladivám s nízkym GWP
Systémový energetický štítok, právny základ
Test z energetických štítkov
Ktoré výrobky vstupujú do výpočtu systémového štítku
AREA zasadala v Bruseli
Alfaco informuje 189
Hauser

Správy 2/2016

11.3.2016, SZ CHKT