Správy 1/2016

Staršie vydania

Nová publikácia o tepelných čerpadlách
Sinop Alfa
Obsah, pripravujeme
Školenie na Leaklog, kontrola detektorov, vývev, ...
Aktualizačné školenie podľa zákona č. 314/2012 Z.z.
Arguss informuje
Školenie a skúšky na inštalatéra TČ
Skúšky v Štúrove
Zasadnutie predstavenstva Zväzu
Zasadnutie Správnej rady CO CHKT
Zákon o F plynoch č. 348/2015 Z.z. doplnil zákon č.286/2009 Z.z.
Ponuka Zväzu na výstavu
Rácioenergia
Výzva do súťaže na ocenenie
Chladenie 2016
Výzva do súťaže na ocenenie Ekoservis 2016
Obsahy časopisov Správy 1-8/2015
Obsahy učebných textov
Späť k základom
Obsah zborníka z konferencie 21-23.10. v hoteli Družba
Obsah publikácie - Postupy pre montáž klimatizácií
Obsah publikácie - Správna prevádzková prax pri servise CHO
Inzercie, vystavovatelia v roku 2015
Poškodzovanie ozónovej vrstvy HFC chladivami Nová generácia chladív
Tepelné čerpadlá
Konferencia Facility Management
Máme mobilný chladiaci box
Alfaco informuje
Slovklima a DTN
Alfaco

Správy 1/2016

15.1.2016, SZ CHKT