Správy 4/2010

Staršie vydania

Ing. Jan Blaha: Prečo odchádzajú kompresory?
Ing. Pavel Adamčík: Kritické otáčky točivých strojov
Štepán Svoboda: Meranie teploty bezkontaktnými teplomermi
Kolektív: Ultrazvuková diagnostika v priemysle
Jan Vaculík: Postupy pri kalibrácii tlakomerov
Ing. Dušan Kiseľ, CSc.: Prístroje pre hodnotenie chladiacich okruhov
Kolektív: Recyklácia chladív