Správy 5/2015

Staršie vydania

Pripravujeme
Uzávierka prednášok na konferenciu
Keymark pre tepelné čerpadlá
Školenie a skúšky inštalatéra TČ
List predsedovi vlády ohľadom CZT
Výpočet emisií, primárnej energie TČ a PK
Kontroly klimatizačných zariadení podľa zákona 314/2012
Inštalujeme a prevádzkujeme klimatizáčné systémy hospodárne?
Predstavenie alternatívnych chladív
Regulácia EC motorov ventilátorov
MotoryEC Blue pre pohon ventilátorov
EnergyCamp pod záštitou SIEA
CZT a legislatíva v tepelnej energetike
Účinnosť a ekonomika nemusia mať zhodné trendy
Chladivo ako zmes TEV alebo EEV

Správy 5/2015

13.6.2015, SZ CHKT