Správy 4/2015

Staršie vydania

Dni energie na Slovensku, z diskusie o amoniaku
Výzva na prednášky – vystúpime na Chopok
Na stránke www.szchkt nájdete
Školenie skúšky na SF6
EHPA vzdelávacia komisia EUCERT
Jarné rokovanie AREA
Medzné koncentrácie s VRV systémami
Alternatívne riadenie rizík
Povinnosti pri uvádzaní chladiacich zariadení do prevádzky
Evidencia VTZ podľa TI Nitra
Školenie a skúšky MobKlim
Zavretie chladeného nábytku
Požiadavky na energetickú účinnosť vylučujú ON/OFF
SEER a SCOP
Zmeny na energetických štítkoch
Kompresory skrol pre R134a
Kontrola mazania kompresorov v systémoch s CO2

Správy 4/2015

17.5.2015, SZ CHKT