Správy 3/2015

Linde
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme
Výzva na prednášky
Z valného zhromaždenia
Vzdelávanie v odbore
Zmeny v zákone
Ocenenia
Phase out a BOZP s chladivami
Zväz na Rácioenergii
V Budapešti o F plynoch
Školenie a skúšky certifikovaného inštalatéra TČ

Články

Ing. Igor Zvodár - Učebné texty VTZ plynové zariadenia rozsah Ai
DTN
Slovklima
Ing. Ľubomír Maník - Vyhláška č. 508/2009 Z.z. vzťah k nebezpečným plynom
Informácie Tepelné čerpadlá na konferencii o vykurovaní
Školenie predsedov skúšobných komisií vo Varšave
Skúšky na kategóriu I a II
Alfaco informuje
Elektroklima RK Fujitsu
Elektroklima RK
CS MTRADE

Správy 3/2015

3.4.2015, SZ CHKT