Správy 2/2015

Staršie vydania

Rácioenergia
Konferencia Chopok október 2015
Pripravujeme
Valné zhromaždenie, seminár, výstava
Zhodnotenie chladív a ocenenia

Predstavenstvo, vyhodnotenie a návrh uznesení na valné zhrom.
Účet za rok 2014 a plán na rok 2015
O normatíve a duálnom vzdelávaní
Z porady expertov o VTZ plynových
Elektronický záznamník, prechod na CO2ekv
Merania na chladiacom okruhu

Vibrodiagnostika chladiacich kompresorov
Záznamník – prevádzkový denník
Boli sme na Chillvente - výmenníky a hybridný systém Multi
Školenie a skúšky MobKlim
Tepelné čerpadlá pre úsporné domy
DBE a využitie tepla a chladu
Čo dokážu termovízne kamery
Na konferencii HKVZS vo Velence
Návšteva z Poľska a skúšky na kategóriu I
Sauermann Si-82: čerpadlo na kondenzát

Správy 2/2015

14.3.2015, SZ CHKT