Správy 7/2014

OBSAH
Informácie
Klimastav
EDT
Obsah
Pripravujeme
Podceňujete kontrolu citlivosti detektorov?
Online platby a fakturovanie
Chladivá na rade vlády
Harmonizované normy pre PED
Z konferencie 25-26.9. v Košiciach
Spoločenský program konferencie
Diskusné fórum
Zo zasadnutia SV pre spoluprácu s IIR
Zmeny v novom nariadení o F plynoch č. 517/2014/EU
Skúsenosti z kontrol SIŽP 25 DTN
Slovklima
Habilitácia Ing. Miroslava Petráka, Ph.D.
Montrealský a Kjótsky protokol
Vyberáme z materiálov EPEE

Články
Andrea Preisingerová Iveta Galovičová
Informácie
Zoznam inzercií
Alfaco informuje 171, 172 Sauermann
Sinop Alfa
Alfaco
KP Klimatechnik

Tento obsah je dostupný len pre členov SZ CHKT.

Prihlásiť sa

Prihlasovacie meno:
Heslo: