Správy 6/2014

Staršie vydania

NEPA
Konferencia Košice 2014
Obsah
Pripravujeme
Rozporové konanie o VTZ a informácia o TČ
Konferencia o bezpečnosti chladiacich okruhov 2014
Program konferencie
Čo zažijeme na konferencii
Kontroly klimatizačných zariadení
Konferencia o nízkoteplotnom vykurovaní
Školenie a skúšky inštalatérov tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlo w/w máme na merania inštalované v Rovinke

Energetická hospodárnosť vetracích a klimatizačných systémov
Postupy v prevádzkovej kontrole podľa normy
DTN, Slovklima
Riziká s tlakovými chladiacimi zariadeniami

AREA rokovala v Padove
Porovnanie emisií v kaskádach a priemerné úniky v Nemecku
Pozornosť zákazu chladív pre výrobky
Dotknuté výrobky podľa Nariadenia 517/2014/EÚ
Stacionárne chladenie je rébusom
Nejasnosti vo vysvetľovaní kaskády
Alfaco informuje 170
Sinop Alfa
Elektro Klima RK
Chillventa

Správy 6/2014

30.7.2014, Peter Tomlein