Správy 3/2014

Linde Gas
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme
Uverejnili sme novú verziu Leaklog 1.0.0
Valné zhromaždenie
Ocenenia osobnostiam, výrokom a servisu
Odvlhčovač DRY500DUCT Microwell
Tepelné čerpadlo AW95EVI Heavy Duty Wamak
Seminár o chladivách v ExpoClube 28.3.
MCE Miláno – konferencia o chladivách
Školenie na VTZ plynové v Rovinke
Zväz na Rácioenergii

Nové Nariadenie o F plynoch
Hodnotenie únikov chladív
DTN, Slovklima
Smernica o energetickej efektívnosti
Tepelné čerpadlá v implementácii Smernice o EE
BIM-FM-Leaklog
Okruhy s CO2 môžu byť komplikované
Amoniak a CO2 v priemyselnom chladení
Cesta opustenia high GWP chladív existuje už teraz
Stratégia podľa GWP
Alfaco informuje 166
Elektro Klima
Trane ČR

Správy 3/2014

11.5.2014, Peter Tomlein