Správy 2/2014

Coneco, Rácioenergia
Konferencia Košice
Obsah
Časopis posielame elektronicky
Pozvánka na valné zhromaždenie, školenia, Chillventu
Seminár o chladivách na Rácioenergii
Oceníme zhodnocovanie chladiva
Zasadnutie predstavenstva
Účet za rok 2013 a plán na rok 2014, zhodnotenie, návrh uznesení
Voľby na obdobie 2014-2018, kandidátka
Zhodnocovanie a zneškodňovanie chladiva
Vodný zákon sa novelizuje
Zo školenia Leaklog, kontrol detektorov, tlakomerov a vývev


Vzdelanie a kompetencie chladiara
DTN
Slovklima
Trendy v údržbe v malom a strednom chladení
Školenie a skúšky na VTZ plynové v Košiciach

Školenie a skúšky inštalatérov fotovoltaických panelov
Aquatherm Nitra
Alfaco informuje 163, 164
Alfaco informuje 165
Nové tepelné čerpadlo na Zväze
ElektroKlima
Sinop Alfa

Správy 2/2014

13.3.2014, Peter Tomlein