Správy 4/2013

Staršie vydania

Informácie:
- Linde Gas
- EDT
- Obsah
- Pripravujeme
- Konferencia Chladiace okruhy a kompresory
- IIR conference Compressors 2013
- Školenie a skúšky na SF6
- AREA v Porte
- CO2 a R407F
- Monitoring VDKF a úniky
- Úniky podľa druhu zariadenia chladív
- Úniky vidíme a hodnotíme aj v Leaklogu
- Staronové problémy so smernicou PED
- Česko slovenské stretnutie chladiarov v Sinope
- Sinop Alfa Pezinok

Články:
- Peter Tomlein: Inventarizácia chladív
- DTN
- Slovklima
- AREA: Diskusia ku smernici o energetickej efektívnosti

Informácie:
- Alfaco informuje 155 kompresory
- Alfaco informuje 156 expanzné ventily
- O Trade konzoly a iný pomocný materiál
- O Trade klimatizácia
- Elektro Klima RK

Správy 4/2013

30.6.2013, Peter Tomlein