Správy 1/2013

Informácie:
- Alfaco
- Tatramat hľadá konštruktéra TČ
- Obsah
- Školenie a skúšky v Rovinke
- Predstavenstvo Zväzu
- Poďakovanie za rok 2012

Články:
- Európska komisia: Návrh nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch
- Dôvodová správa
- Navrhované znenie
- Predbežné stanovisko ministerstva
- Obsahy 2013

Informácie:
- Alfaco informuje 150
- Alfaco informuje 151
- Sinop Alfa

Správy 1/2013

27.3.2013, Peter Tomlein