Správy 7/2012

Staršie vydania

Informácie:
- Alfaco
- EDT
- Obsah
- Ako sa registrovať. Pripravujeme
- Chillventa 2012 a jej témy
- Boli sme na Chillvente
- Slovenská účasť na Chillvente a súťaž chladiarov
- Zmeny v ln p-h diagrame a prístroje na diagnostiku
- Premenlivé a stále otáčky kompresora
- ASERCOM má 20 rokov
- EHPA – vzdelávacia komisia a certifikácia
- SIEA - Energetická efektívnosť a OZE podľa technických noriem
- Panelová diskusia k normám. Normy STN EN 15450 a 15316 4-2
- Detekcia úniku

Články:
- Ing. Naďa Červenková: Skúšanie a hodnotenie tepelných čerpadiel
- Nový zákon o ozón poškodzujúcich látkach
- Nový zákon na kontroly klimatizačných zariadení
- Ing. Luděk Klazar: Meranie tepelných čerpadiel a závislosť TF-Δt

Informácie:
- AREA – valné zhromaždenie
- Smernica o energetickej efektívnosti
- Novelizácia Nariadenia o F plynoch
- AREA podporuje predaj chladív len certifikovaným organizáciám
- PED, chladivá s nízkym GWP, práca s mládežou
- Alfaco informuje 148
- SINOP
- GEA Grasso
- GEA Goedhardt

Správy 7/2012

26.10.2012, Peter Tomlein