Správy 6/2012

Staršie vydania

Informácie:
- Tittl
- CSMTRADE
- Obsah
- Carrier
- Trane
- Najbližšie podujatia
- Diskutujeme k uvádzaniu chladiacich okruhov do prevádzky
- Delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 626/2011
- Pripomienkovali sme návrh zákona o odpadoch
- Za podzemnú vodu nw energetické zhodnotenie sa neplatí
- Energetické fórum v Mikulove
- Školenie na kategóriu MobKlim v Prešove
- Výkonný výbor IIR
- Chladenie v pozberových technológiách
- Tajomstvo energie

Články:
- Dr. Karin Jahn, Anika Hagemeier: Chladné pivo pre horúce dni
- DTN
- Slovklima
- Ing. Miloš Lain, Ph.D: Chladiace faktory klimatizačných systémov a ich zlepšovanie
- Ing. Rainer Gosse-Kracht: Zvýšenie účinnosti pri čiastočnom zaťažení

Informácie:
- Alfaco informuje 147
- Jubileum Luďka Klazara
- Blahoželáme naším jubilantom
- Schiessl
- Sinop
- Güntner

Správy 6/2012

28.9.2012, Peter Tomlein