Správy 3/2012

Staršie vydania

Informácie:
- GEA Goedhardt
- Whirlpoool
- Obsah
- Sinop Alfa
- Z valného zhromaždenia
- Nosné témy
- Uznesenie
- Zo seminára o chladivách
- Z porady výrobcov tepelných čerpadiel
- Náš stánok na Climatherme
- Život na stánku
- Ocenenia na Rácioenergii

Články
- Dr. Karin Jahn: Tepelné čerpadlá s prírodnými chladivami
- Doc. Ing. Peter Tomlein: Čisté uhľovodíky a servisné zabezpečenie
- Ing. Libor Novák: R290 – použitie v praxi
- DTN
- Slovklima Deimos
- Ing. Ľubomír Maník: Vyhláška 508/2009 Z.z. vo vzťahu ku nebezpečným chladivám
- Prof. Ing. Václav Havelský: Tepelné čerpadlá s CO2

Informácie:
- Alfaco informuje 143
- RK Slovakia
- CSMTRADE
- Frosttechnika
- Príloha: Výzva na prednášky Sitno´2012

Správy 3/2012

8.4.2012, Peter Tomlein