Správy 1/2010

Staršie vydania

Dr. Karin Jahn, J. Endler: Chladenie bez vplyvu na životné prostredie pomocou uhľovodíkov
Kolektív Danfoss: Prečo odchádzajú kompresory?
Kolektív: Vyhláška o vyhradených technických zariadeniach č. 508/2009 Z.z.
Obsahy technické noviny 2009
Obsah zborník konferencia Papiernička-Smolenice 2009
Retrospektíva 2009