Správy 1/2012

Staršie vydania

Informácie:
- Aquatherm
- Ziehl-Abegg
- Obsah
- Certifikujte sa
- DTN
- Posledné oznámenie podľa zákona 76/1998 Z.z.
- Slovklima Deimos
- Oznamovanie výrobkov
- HFCs chladivá v nemilosti politikov
- Zápis z predstavenstva Zväzu
- Poďakovanie za rok 2011
- Zníženie emisií CO2 v EÚ
- Inžinierska cena SKSI 2010/2011
- Povinnosti dovozcov pri recyklácii výrobkov
- Veľké zariadenia ako odpady
- Školenia a skúšky na SF6 v US Steel Košice
- Školenia a skúšky na MobKlim v Rovinke
- Školenia a skúšky na kategórie I a II v Rovinke
- Technická normalizačná komisia 59

Články:
- Technická normalizačná komisia 81
- Ing. Božena Hranaiová: Normy pre klimatizačnú a vetraciu techniku
- Ing. Róbert Bendis: Normy pre chladiacu techniku
- Pastorkalt
- Obsahy 2011

Informácie:
- Konferencia na Aquatherme v Prahe
- Alfaco informuje 140
- RK Slovakia
- Sinop
- Danfoss

Správy 1/2012

8.2.2012, Peter Tomlein