Správy 8/2011

Informácie:
- Goedhardt
- Aquatherm Nitra
- Sinop Alfa
- Obnovte si certifikát
- Podujatia Zväzu
- Konferencia v Tatrách
- Šport na konferencii
- Prednášatelia sú stále vzácnejší
- Sprievodné podujatia konferencie
- Servisná sekcia zasadala na konferencii

Články:
- Spoločenský program, Pani porucha a tombola
- Radovan Ruman, Jaro Šustek: Základy chladenia s CO2
- DTN a Slovklima
- Peter Tomlein: Podkritický a nadkritický chladiaci obeh s CO2

Informácie:
- Vzdelávacia komisia EHPA
- Vzdelávanie, skúšky a certifikácia v Portugalsku
- Vzdelávacie stredisko APIEF
- Skúšky v Centerme
- Alfaco informuje 139
- RK Slovakia
- Tittl
- Danfoss

Správy 8/2011

3.1.2012, Tomlein Peter