Správy 7/2011

Staršie vydania

Informácie:
- Tittl
- EDT
- Obsah
- ISK-Sodex 2012 a Sinop Alfa
- Kontroly klimatizačných zariadení
- Skúšky SIEA podľa zákona č. 17/2007 Z.z.
- Školenie a skúšky na F plyny v septembri
- Skúšky v Rovinke
- AREA v Londýne
- Chladivá s nízkym GWP
- Školiace pracovisko vo Waterlooville
- Nepriame zisťovanie únikov

Články:
- Tepelné čerpadlá vo vykurovacích sústavách
- Dr. Karin Jahn:Supermarkety stavajú na trvalo udržateľnú chladiarenskú techniku DTN a Slovklima Deimos
- Ing. Anton Bartovič: ERP zvyšovanie účinnosti ventilátorov
- Ing. Pavel Halabala: Motory, ktoré zabezpečia úspory energie
- Kolektív: Múdry prístup ku spätnému získavaniu tepla
- Kolektív: Tepelné čerpadlá v historických budovách
- Kolektív: Chladenie IT, ktoré zvoliť?
- Kolektív: Smernica EPBD

Informácie:
- Jubilanti
- Alfaco informuje 137 a 138
- IIR Kongres a Alfaco
- RK Slovakia
- Klimak
- Danfoss

Správy 7/2011

3.1.2012, Tomlein Peter