Správy 6/2011

Staršie vydania

Informácie:
- Sinop Alfa
- EDT
- Servisná konferencia v Tatrách
- Ako sa prihlásiť na konferenciu v Tatrách
- Ponuka na služieb počas konferencie
- Program konferencie
- Konferencia v Prahe o emisiách
- Návšteva HKVSz v Rovinke
- Právne normy vo vzťahu ku TČ
- Zasadnutie Zväzov v rámci EHPA

Články:
- EHPA fórum
- Ing. Pavel Sudek: Energetické úspory v potravinárskom chladení Slovklima a DTN
- Kolektív: Lepšie výkonové číslo ešte nezaručuje vyššiu účinnosť
- Ing. Vladimír Houška: LU-VE mení výkon
- Kolektív: O praktických medzných hodnotách chladív
- Kolektív: Praktické medzné hodnoty chladív
- Kolektív: V supermarkete ohľaduplne voči životnému prostrediu

Informácie:
- Skúšky v Štúrove
- Záznam zo Správnej rady CO CHKT
- Opustil nás Peter Manas
- Alfaco informuje 136
- Elektroklima, RK Slovakia
- Tittl
- Danfoss

Správy 6/2011

3.1.2012, Tomlein Peter