Správy 5/2011

Staršie vydania

Informácie:
Frigoslovakia, Clinitex
Tittl
Časový harmonogram konferencie
Konferencia 17-19.10. vo Vysokých Tatrách
Školenie inštalatérov TČ
Skúšky podľa EU.CERT.HP
Vzor certifikátu firmy inštalujúcej TČ
Certifikácia chladiarov podľa STN EN ISO/IEC 17024:2003

Články:
EMZET
Holger Thiesen - Obchod so zámenou R22
Peter Tomlein - Kontroly únikov
Nariadenie 1516/2007/ES
Metódy priamej kontroly
Zodpovedá prevádzkovateľ
Honeywell
Prevádzkový denník
Príklady únikov
Popis vybraných metód zisťovania únikov
DTN a Slovklima

Informácie:
Kongres IIR v Prahe
Alfaco informuje 135
RK Slovakia
CS-Mtrade
Sinop Alfa

Správy 5/2011

21.7.2011,